Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SULAMA BİRLİKLERİ İÇİNDE ORTAKLAŞA MAKİNA KULLANILMASININ UYGULANABİLİRLİĞİ
Possibilities of Share-Use of Machinery in Water Users Associations (WUA)
İ. Kurtuluş TUNÇER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

2000 li YILLARDA TARIMSAL MEKANİZASYON
Agricultural Mechanization Beyond 2000
İsmet ÖNAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

HASSAS TARIM VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
Precision Farming and Its Application in Turkey
S.GÖRÜCÜ,V.KİRİŞCİ,T.KORUCU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIM MAKİNALARI TASARIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANILMASI
USING OF COMPUTER AND INFORMATİON TECHNOLOGİES ON AGRICULTURAL MACHINERY DESİGN
Bülent EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

FABRİKA DÜZENLENMESİ VE HÜCRESEL İMALAT SİSTEMİ İLE GRUP TEKNOLOJİSİNİN TARIM ALET VE MAKİNALARI ÜRETEN BİR FABRİKADA BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMASI
Aplication of factory arrangement and cell production systems with group technology in a computer aided factory which produce agricultural instruments and machines.
Y.GÜVEN,E.TANRITANIR,B.KAYIŞOĞLU,Y.BAYHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

FAİZ FAKTÖRLERİ VE TARIMSAL MEKANİZASYON YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI
Interest Factors And Their Usage In Evaluation Of The Agricultural Mechanization Investments
A.IŞIK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VE HASAT SONRASINDA UYGULANAN TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLEMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Determination Of The Agricultural Mechanisation Applications And Postharvest Technologies At The Pistachio Nut Production
Ahmet KAPLAN ,Ramazan SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ANTALYA BÖLGESİNDE PAMUK, MISIR ve SUSAM ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON UYGULAMALARI ve ZAMANLILIK ANALİZİ
Mechanisation Applications and Timeliness Analysis of Cotton, Corn and Sesame Production in Antalya Region
İbrahim AKINCI,Murad ÇANAKCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TÜRKİYE VE SURİYE’DE MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖZELİKLERİ VE MEKANİZASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A Comparison Of Properties Of Lentil Growing And Its Mechanisation Levels In Syrıa And Turkey
YAHYA AL-SALEH,M. TUNÇ ÖZCAN,WILLIE ERSKINE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TRAKYA YÖRESİ TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATCILARININ YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A research on the structure of farm machinery manufacturers in Trakya Region
Selçuk ARIN,İbrahim İÇÖZ,Erdal KILIÇ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KONYA İLİNDE TARIM ALET VE MAKİNALARI ÜRETEN FİRMALARIN KAPASİTE KULLANIM ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Factors That Affect the Level of Capacity Usage in Agricultural Machinery and Equipment Companies Located in Konya
A. PEKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ
Determination of the Ratio of Use of Agricultural Machinery and Implements Constructed in Aydın Region
Bülent COŞKUN ,Cengiz ÖZARSLAN,Nurettin TOPUZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SAP PARÇALAMA MAKİNASI BIÇAKLARININ KIRILMA,EĞİLME VE AŞINMA SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI
Some Investıgatıons Upon the Breakage,Plastıc Deformatıon and Wear problems of Stem Shattering Machıne Blades
Yaşar KARAGÖZ,Galip KEÇECİOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

BİR KOMPOZİT MALZEME MODELİNDE BÜNYE TEORİSİ BİR KOMPOZİT MALZEME MODELİNDE BÜNYE TEORİSİ
The constitutive theory for a model of the composite materials
N.ÖNTÜRK,A.ÖNEN,A.SARI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

LAZER DÜZLEMİ İLE TARIMSAL MEYİL KONTROL SİSTEMLERİ
Agricultural Grade Control Systems Using Laserplane Concept
İsmet ÖNAL ,Hüseyin YÜRDEM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ADIM MOTORLARININ BİLGİSAYARLA KONTROL EDİLMESİ
Stepper Motors Control via Microcomputer
Ufuk TÜRKER, Mehmet Ali DAYIOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

LPG’NİN TARIM KESİMİNDE KULLANIM İMKANLARININ İNCELENMESİ
Using Possibilitiy of The Liquefied Petroleum Gas in The Sector of Agriculture
Hidayet OĞUZ,Hüseyin ÖĞÜT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ
Evaluation of Energy Production in Continious Flow Biogas Plant and Gas Engine
O. YALDIZ,D. WECKENMANN ,H. ÖCHSNER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU
Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion Engines and Pump Coupling
A. ONURBAŞ , M. VATANDAŞ, R. GÜRHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIM TRAKTÖRLERİNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI İLİŞİKLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Determination of Relations Between, Temperature of Exhaust Gas and Specific Fuel Consumption Depending on Power and the Loading Levels in Agricultural Tractors
S. K. SÜMER,A. SABANCI,K. ÜLKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

İKİ FARKLI MODEL TRAKTÖRDE KULLANILAN İKİ FARKLI TİP MOTOR YAĞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
The investigation on the determination of physical characteristics of two different types of engine oil used in two different models of the tractor
Erdal KILIÇ,Selçuk ARIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

İKİ FARKLI TRAKTÖRDE 200 SAAT SÜRE İLE KULLANILAN İKİ FARKLI MOTOR YAĞININ BİLEŞİMİNDE BULUNAN ELEMENTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
The investigation on the determination of elements composition of two different types of engine oil used for 200 hours in two different models of the tractors.
Erdal KILIÇ,Selçuk ARIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIM TRAKTÖRLERİNİN BAZI YAPIM ÖZELLİKLERİNDE ALTIN ORANININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Golden Ratio in Some Construction Parameters of Agricultural Tractors
H. Güçlü YAVUZCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIM MAKİNALARI TAHRİKİNDE KULLANILAN MAFSALLI MİLLERİN İŞLETME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
A Review of the Universal Joints Used in Agricultural Machines
Hüseyin YÜRDEM,Ercan GÜLSOYLU,Galip KEÇECİOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

BİR KULAKLI PULLUK YÜZEYİNDE TOPRAĞIN HAREKET YÖRÜNGELERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
A Study on the Determination of Soil Trajectory on a Plow Bottom
Galip KEÇECİOĞLU ,Ercan GÜLSOYLU , Tuna DOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PULLUK TABAN TAŢININ TOPRAKTAKİ GERİLME DAĞILIMINA ETKİSİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMULASYONU
Simulation of the Effects of a Plow Hardpan on the Propagation of Stresses in Soil Using Finite Element Analysis
Engin ÇAKIR,Adnan DEĞİRMENCİOĞLU,Ercan GÜLSOYLU,Galip KEÇECİOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

DAR UÇ DEMİRLİ ALETLERDE (ÇİZEL) ÇEKİ KUVVETİ TAHMİNLEME MODELİ
Draft Prediction for Narrow Tillage Tools (Chisel)
Engin ÇAKIR, Ercan GÜLSOYLU ,Bülent ÇAKMAK ,Galip KEÇECİOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KÜLTÜRFORM TİPİ KULAKLI PULLUKLARDA ÇEKİ KUVVETİ TAHMİNLEME MODELİ
Draft Prediction for Moldboard Plow
Engin ÇAKIR,Galip KEÇECİOĞLU ,Bülent ÇAKMAK,Burcu ÇELİKEL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PULLUK ÇATILARINDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE GERİLME ANALİZİ
Moulboard Plough Design Modifications Using Finite Element Method
A.DEĞIRMENCIOĞLU,E. ÇAKIR, E. GÜLSOYLU, G. KEÇECĠOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ
Determination of Soil Failure Pattern Working with Chisel Tine Using The Penetration Resistance Values
Aziz ÖZMERZİ,Mehmet TOPAKCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparing the Various Prediction Equations Concerning Determination Cone Index
İ. GÖKNUR DURSUN, E. DURSUN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KORUMALI TOPRAK İŞLEME VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI
Conservation Tillage and Its Application in Turkey
T. KORUCU,V. KİRİŞCİ,S. GÖRÜCÜ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

Determining The Efficiencies of Different Tillage Systems in Vetch - Corn - Wheat Rotation
Determining The Efficiencies of Different Tillage Systems in Vetch - Corn - Wheat Rotation
Ahmet SARAL,H. Güçlü YAVUZCAN, Saime ÜNVER,Osman YILDIRIM,Abdullah KADAYIFÇI,Cemalettin YaŞar ÇİFTÇİ,Muharrem KAYA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PAMUK TARIMINDA SIRTA EKİM, UYGUN TOPRAK HAZIRLIĞI VE ÇIKIŞ İLE İLGİLİ PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
Determination of Suitable Soil Preparation and Emergence Parameters for Cotton Farming
A. KARACA,V. KİRİŞCİ,S. GÖRÜCÜ,T. KORUCU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ
Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction of 7.00-18 Radial Tire Size
U. YILDIZ ,K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PAMUKDA TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA KULLANILAN BAZI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN TOPRAK STRÜKTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Effect of Some Tillage Methods on Physical Properties of Soil in Seedbed Preparation For Cotton
Tuna DOĞAN, Galip KEÇECİOĞLU,İbrahim YALÇIN, Ersel YILMAZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

FARKLI TEMAS AÇILARINA SAHİP STANDART ALETİN ÇEKİ KUVVETİ TAHMİNİNE YÖNELİK BİR MODEL
A Model For Prediction of Draught Force Requirements of Standard Tine with Different Rake Angles
S.GÖRÜCÜ,V.KİRİŞCİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TOHUM YATAĞI HAZIRLIĞINDA KULLANILAN BELLEME MAKĠNASI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
Investıgatıon P.T.O. Drıven Spadıng Machıne For Seedbeed Preparatıon
Gürcan YÜKSEL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

BUĞDAY EKİMİNDE KULLANILAN DIŞTAN KERTİKLİ TOHUM DAĞITICI DÜZENLİ EKİM MAKİNALARINDA DEĞİŞİK TOHUM GÖMÜCÜ AYAKLARIN TOHUM ÇIKIŞI VE VERİME ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF VARIOUS SEED COVERING LEGS IN SEED DRILLS WITH EXTERNAL STUDDED SEED ROLLER AND SEED DELIVERING WHICH WERE USED IN WHEAT PLANTING ON SEED SPROUTING AND YIELD
Yard.Doç.Dr.İbrahim İÇÖZ,Prof.Dr.Bülent EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ÜNİVERSAL TAHIL EKİM MAKİNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Comperation of Universal Cereal Sowing Machines Depending on Standarts and Experiment Methods
K. VURSAVUŞ,F. DELİGÖNÜL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Development Of Seed Holding Ratio Of Vertical Seed Plates Used Precision Cotton Seeding
Zeliha BEREKET BARUT ,Aziz ÖZMERZİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE MISIR EKİMİNİNDE, EKİM DERİNLİĞİNİN EKİM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
The Examine Of Seeding Depth at Corn Seeding by Pneumatic Precision Planter According to Seeding Technique
Aziz ÖZMERZİ,Davut KARAYEL,Mehmet TOPAKCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI
The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter
Aziz ÖZMERZİ,Davut KARAYEL,
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

Studies On Pruning In Citrus Orchards Part 1
Studies On Pruning In Citrus Orchards Part 1
M.T.ÖZCAN,M.İLBUĞA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TURUNÇGİL AĞAÇLARINDA BUDAMA MEKANİZASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR-2
Studies On Pruning In Citrus Orchards Part 2
M.T.ÖZCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

UÇAKLA SIVI YAPRAK GÜBRESĠ UYGULAMALARINDA BĠTKĠ SEVĠYELERĠNDEKİ VE YAPRAK YÜZEYLERİNDEKİ KALINTI DAĞILIMI
Distribution of Residue Amount on Plant Level and Leaf Surface for Liquid Foliar Fertilizer Applied by Aircraft
F. DELĠGÖNÜL,A. M. BOZDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

MEYVE BAHÇESİ ve BAĞLARDA KULLANILAN PÜLVERİZATÖRLERİN DENEY YÖNTEMLERİ
Test Methods For Sprayer Used in Orchards and Vineyards
A. TÜCER, H. GÜLER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PNÖMATİK PÜLVERİZASYONLARDA İLAÇ UYGULAMA HACMİNİN DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜ VE İŞ GENİŞLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SAPTANMASI
The Determination of the Application Rate on the Distribution Uniformity and Swath Width of the Pneumatic Sprayers
N. YARPUZ,A. BAYAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ÇUKUROVA BÖLGESİ TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE HERBİSİT UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN YABANCI OT KONTROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Comparing Weed Control Efficiencies of the Different Herbicide Application Methods in Citrus Orchard in Çukurova Region
Alper SOYSAL,Ali BAYAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SULAMA POMPALARINDA DENEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Die Bewertung von r. Prüfungsresultate bei r. Bewässerungspumpen
S. ÇALIŞIR, M. KONAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SU KOÇU’NUN TARIMSAL ALANDA KULLANIMI VE PROJELEME ESASLARI
Use of Ram Pumps in Agrıculture And Their Design Principles
Hüseyin YÜRDEM,Erdoğan UZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PARMAKLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Design of Spike-Tooth Axial-Flow Type a Threshing Unit and on Development of Appropriate Prototype
Abdullah SESSİZ,Poyraz ÜLGER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PERVAZLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Design of Rasp-Bar Axial-Flow Type a Threshing Unit and on Development of Appropriate Prototype
Abdullah SESSİZ,Poyraz ÜLGER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PROTOTİP KAYISI ÇEKİRDEĞİ KIRMA MAKİNASININ GELİŞTİRİLMESİ ve VERİMLİLİK ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Developing A Prototype Nutcracker And The Analysis Of Productivity Of Nutcracking Machine
Suat DİKİLİTAŞ, Ramazan SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TİTREŞİMLİ BİR FİDAN SÖKÜM MAKİNASI YAPIMI VE BU MAKİNAYA İLİŞKİN BAZI ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Design of a Vibrated Sapling Puller Machine and Determination of Some Operation Characteristics
F. ÖZGÜVEN,A. KÜDEN,K. VURSAVUŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TAHIL HASADINDA KULLANILAN YOLUCU BAŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Grain Strippers Used in Cereal Harvesting
Ahmet İNCE,Emin GÜZEL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

VİŞNENİN MEKANİK HASADINA İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on the Determination of Some Parameters Related to Mechanical Harvest of Sour Cherry
Faruk ÖZGÜVEN,Ahsen I. ÖZGÜVEN,Kubilay VURSAVUŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

MEKANİK MEYVE HASADINDA KULLANILAN BAZI SARSICI SİSTEMLER
Some of The Shaker Systems Used in Mechanical Fruit Harvesting
İbrahim GEZER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

MEKANİK MEYVE HASADINDA KULLANILAN TOPLAMA SİSTEMLERİ VE TUTMA PLATFORMLARI
Some of The Pick-up Systems and Catch-up Platforms Used in Mechanical Fruit Harvest
İbrahim GEZER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KAYISIDA FARKLI HASAT YÖNTEMLERİNİN HASAT ETKİNLİĞİ VE İŞ BAŞARISI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
The Comparison of The Effect of Different Harvesting Methods with respect to Harvesting and Work Efficiency
İbrahim GEZER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

MEKANİK KAYISI HASADINDA DAL UZUNLUĞUNUN HASAT ETKİNLİĞİ ÜZERİNE OLAN ETKiSiNiN BELiRLENMESi
Determination of The Effect of Branch Length on Harvesting Efficiency In Mechanical Apricot Harvest
İbrahim GEZER,Fikret DEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

POZİTİF BASINÇLI PNÖMATİK İLETİM TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON OLANAKLARI
OPTIMIERUNGSMÖGLICHKEITEN VON PNEUMATISCHEN DRUCKFÖRDERANLAGEN
S.ÇALIŞIR , H.HACISEFEROĞULLARI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SOĞAN TASNİF MAKİNASININ KONSTRÜKSİYONU VE PROTOTİPİN YAPIMI
Onıon Classıfıcatıon, Desıgn And Prototype Constructıon
L.GÜNAYDIN, B.EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

FARKLI KESİT ALANI VE ŞEKİLDEKİ ORİFİSLERDEN SERBEST AKIŞ HALİNDEKİ GÜBRE VE TOHUMLARIN AKIŞININ BOYUTSAL ANALiZ YOLUYLA MODELLENMESi
Modelling the Gravity Flow of Granular Materials and Seeds Through Orifices in Various Shapes and Areas by Dimensional Analysis
Adnan DEĞiRMENCiOĞLU,Müjdat TOZAN,Öncül K. CANER,Hüseyin GÜLER,Salih BULANCAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ELASTİKİYET ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANILARAK TOPRAK KESEKLERİNDEN VE TAŞLARDAN AYRILMASI AMACIYLA BİR MAKİNANIN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Design and Development of Prototype for Separation of Soil Clods and Stones from Agricultural Products Using Elasticity Properties
B. AKDEMİR, P.ÜLGER,T. AKTAŞ,A. BABACAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KABA YEM HASAT MEKANİZASYONUNUN YONCA OTU BESİN DEĞERİ KAYBINA ETKİLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Determınıng Effects Of Raw Feed Harvest Mechanization To Alfalfa Grass Nutrıent Value Loss
F.TORUK,P.ÜLGER,B.KAYIŞOĞLU,C.POLAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIMSAL KURUTUCULAR, DOMATES KURUTMA, KURUTULMUŞ DOMATESİN DÜNYA VE ÜLKE PAZARINDAKİ YERİ
Agricultural Dryers, Drying of Tomatoes, İmportance of Dried Tomatoes in Turkey and World Market
H.N.YILMAZ,A.GÜNGÖR,N.ÖZBALTA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

BAZI SEBZE, MEYVE ve BAHARLI BİTKİLERİN KURUTULMA YÖNTEMLERİ VE KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİLİ KURUTUCULAR
Drying Techniques of Some Vegetable, Fruit and Spices and Solar Dryers
Can ERTEKİN,Osman YALDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

GELİŞEN ÜLKELERDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMININ ROLÜ
Role of Solar Energy Usage in Drying of Agricultural Products in Developing Countries
Can ERTEKİN,Osman YALDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PAKETLEME İLKELERİ VE PAKETLEME MAKİNALARI
Packing Principles and Packing Machines
Metin GÜNER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KAYSERİ’DE KURULACAK ENTEGRE SÜT TESİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Integrated Milk Foundation To Be Establıshed In Kayseri
Mahmut DOĞAN, Hasan BAL, Ekrem DÖNEK, Metin TOPRAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On the Determination of Physical and Mechanical Properties of Apricot Kernel
Ramazan SAĞLAM,Suat DİKİLİTAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ
Extraction Methods in Medicinal and Aromatic Plants
Serdar ÖZTEKİN,Yurtsever SOYSAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE) DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Effects of Drying Air Temperature on the Colour and the Total Chlorophyll of Mentha piperita
Yurtsever SOYSAL,Serdar ÖZTEKİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

GELİŞTİRİLEN PENETROMETRE İLE BAZI MEYVE ÇEŞİTLERİNDE MEYVE ETİ SERTLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
Measuring of Fruit Firmness of Some Fruit Varieties by Using Developed Penetrometer
S.ÇELİK,N.EKİNCİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI
Determination Of Bruise Damage Depending On Impacted Energy In Apple To Apple
C. AYDIN , K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

BELİRLİ FREKANS BÖLGELERİNDE BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN DİELEKTRİK KARAKTERİSTİKLERİ
Dielectric Properties of Wheat Seeds in Particular Frequency Range
Güngör YAVUZCAN, Çelik TARIMCI,Mustafa VATANDAŞ, H. Güçlü YAVUZCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

GRANÜLE GÜBRELERDE DANE DAYANIMININ BELİRLENMESİ
Determination of Static Particle Strength of Granular Fertilizers
N. TURGUT, M. KARA,Y. ERKMEN,İ.E. GÜLER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ÇEKİÇLİ DEĞİRMENLERDE ELEK YÜZEY ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
An Investigation on Determination of Screen Surface Efficiency in Hammer Mills
R.C. AKDENİZ,N.SUNGUR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

YEM BİTKİLERİ TARIMINDA HASAT VE HASAT SONRASI ÜRÜN KAYIPLARI
Losses During Harvest and Post-Harvest on Forage Production
S. BASTABAN ,İ. ÖZTÜRK , M. KARA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KÜMESLERDE BUHARLAŞTIRMALI SERİNLETME SİSTEMİNDE (FAN-PED) KULLANILAN FARKLI TİP PEDLERİN PİLİÇLERİN VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Different Type Pad Materials on the Productivity of the Broilers in Evaporative Cooling System in Poultry Houses
M. DAĞTEKİN,G. A. K. GÜRDİL, Y. YILDIZ,A. N. ULUOCAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ
The Simulation of Risk Coefficient Values Due to Breaking Down and Repairing for Fingerbar and Drum Mowers
İ. Ethem GÜLER, A. Kamil BAYHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KABA YEM HASAT SİSTEMLERİNİN OTUN (YONCANIN) KURUMA OLGUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAPTANMASI
Determinig Effects Of Raw Feed Harvest Systems On Drying Fact Of Alfalfa
F.TORUK,P.ÜLGER,B.KAYIŞOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

KÜMESLERDE BUHARLAŞTIRMALI SERİNLETME SİSTEMİNDE (FAN-PED) KULLANILAN FARKLI TİP PEDLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Determination of the Efficiency of the Different Type Pad Materials of Using in Evaporative Cooling System (Fan-Pad) in Poultry Houses
M.DAĞTEKİN,G.A.K.GÜRDİL,Y.YILDIZ,A.N.ULUOCAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SİLAJ MAKİNALARI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
The Forage Harvesters and Their Structural Properties
M. GÜNER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SERALARDA ENTEGRE MÜCADELEYE UYGUN PESTİSİT APLİKASYON TEKNİKLERİ
Appropriate Application Techniques For Integrated Pest Management In Greenhouses
Aysel TÜCER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SANAYİ ATIK BACA GAZLARININ SERA ISITMASINDA KULLANILMASI OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
SEARCHING THE INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING INDUSTRIAL WASTE CHIMNEY GASSES IN HEATING GREENHOUS
Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SERA ISITMA İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİNİN DOLGULU YATAKTA DEPOLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
The Research on Storage of Solar Energy in Packed Bed for Greenhouse Heating
H. H. ÖZTÜRK,A. BAŞÇETİNÇELİK, M. SİPAHİ,K. ÜLKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORDA KULLANILAN YAKITA FARKLI ORANLARDA KARŞTIRILAN BİTKİSEL YAĞLARIN MOTORUN BAZI KAREKTERİSTİK DEĞERLERİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Determining Some Performance Values By Using Proportional Mixture of Vegetable Oils and Diesel as Fuel at a Single Cylinder Diesel Engine.
Ş. AYTAÇ,B.KAYIŞOĞLU,P.ÜLGER,H.KOCABIYIK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

YAPRAK ALANININ OPTİK SENSÖRLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Measurement of Leaf Area with Optical Sensor
Mehmet Ali DAYIOĞLU, Hasan SİLLELİ,Ufuk TÜRKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ
Effect on germination of seed of various type pressweel using in sugar beet sowing with precise drilling machine
H. HACISEFEROĞULLARI F.DEMİR H.DOĞAN, K.ÇARMAN,H.ÖĞÜT,M.KONAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ÜLKEMİZDE TOHUMLULUK FASULYE TARIMINDA KULLANILAN FARKLI TİP HARMAN MAKİNALARININ PERFORMANS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON TO DETERMĠNE THE PERFORMANCES OF THRESHERS USED BEAN FOR SEED IN TURKEY
B.KAYIŞOĞLU,E.GÖNÜLOL,M.BOZDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

PARK-BAHÇE BAKIM ALET VE EKİPMANLARI
Utils and Equipments Used In Public Park and Garden Maintenance
T.DOKUMACI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞI DEĞİŞİMİNİN MOTOR VERİMİNE ETKİSİ
The Effect of Change of Cooling Water Temperature on Motor Efficiency
İsmet ÇEVİK, Osman ELDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

YENİ BİR TİP DİŞLİ MEKANİZMA “SELÇUK REDÜKTÖR”
Selçuk Redüktör-a new type of gearing
K.KAZIHANOV,R.ALIMCANOVA,T.KÜÇÜK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TARIMSAL İLAÇ UYGULAMALARINDA SÜRÜKLENMEYLE MEYDANA GELEN İLAÇ KAYIPLARI VE SÜRÜKLENMEYE ETKİLİ FAKTÖRLER
Spray Losses Caused by Drift in Agricultural Spray Applications and Factors Affecting Spray Drift
E. DURSUN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

SERA TABAN ISITMA SİSTEMİNİN TASARIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ
A New Approach at Design of Greenhouse Floor Heathing System: The Finite Elements Method
Mehmet Ali DAYIOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION
Yunus Pınar, Abdullah Sessiz
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

TRAKYA BÖLGESİNDE, TRAKTÖR YILLIK KULLANIM SÜRESİNİN İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE ÜRETİM DESENİNE BAĞLI OLARAK BELİRLENMESİ
Determination of tractor usage time per year depending on farm size and production pattern in Thrace Region
Bahattin AKDEMİR, Cihangir SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17-18 Eylül 1998 Tekirdağ)

ADÜ ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ÇİFTLİĞİNDEKİ TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİNİN AGROTEKNİK İŞLEM AŞAMALARINA GÖRE SAPTANMASI
Determination of Tractor Use Periods on ADU Research and Production Farm According to the Stages of Agrotechnical Process
Bülent COŞKUN,İbrahim YALÇIN,Rauf UÇUCU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract