Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

2000 Li YILLARDA TARIMSAL URETiMDE DEGiŞEN KOŞUL VE KAVRAMLAR KARŞISINDA TARIM TEKNiĞiNiN GÖREVLERi l
Objectives of Agricultural Techniques in Changing Conditions and Conceptions in the 2000 Years
Ediz ULUSOY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TARIM MAKİNALARI İMALATINDA KALİTE GELİŞTİRMEDE İSTATİKSEL PROSES KONTROL TEKNİĞİNİN UYGULANMASI
Application of Statistical Process Control Technique to Quality lmprovement in Manufacturing of Agricultural Machinery
Baha Galip TUNALIGİL , Bülent EKER , Ali İhsan ACAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ VE PLANLAMASINDA UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI
Using Expert Systems in Farm Machinery And Planning
Cevdet SAĞLAM , Mustafa ÇETİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NDE TARIMSAL MEKANİZASYON VE TARIMSAL ÜRETİMDEKİ ÖNCELİKLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE NİN ROLÜ
Primary Problems of Agricultural Mechanisation and Agricultural Production in Azerbaijan: The Role of Turkey
H. Güçlü YAVUZCAN , Cengiz İ. ÇA Y
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

DÜNYADAKİ KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DEKİ TARIM MAKİNALARI ÜRETİMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Problenıs and Solitions of Manufacturing Agricultural Machines in Turkey Through Globalization
İ.İÇÖZ , B.EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

MARMARA BÖLGESİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Determination of the Characteristics of the Agricultural Mechanizastion in Marmara Region
Sakine ÖZPINAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

MALATYA İLİNDEKİ TARIM MAKİNALARI İMALAT SANAYİİNİN DURUMU VE SORUNLARI
The Status And Problems Of Agricultural Machinery Manufacturing lndustry in Malatya Region
İbrahim GEZER , Salih ATAY , Erol AYDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİNİN VE ENERJİ BİLANÇOSUNUN BELİRLENMESİ
Determination Of Mechanization Properties On Plant Growing And Energy Balance in Gökhöyük Agricultural Enterprise
Mesut TORUN , Gazanfer ERGÜNEŞ , Engin ÖZGÖZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARIM MAKİNALARI SANAYİİ ve ÖZELLİKLERİ
Agricultural Machinery Jmlustry and Jts Characteristics in West Mediterranean Region
İbrahim AKINCI , Murad ÇANAKCI , Deniz YILMAZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE TRAKTÖR KULLANIM DURUMU VE İLÇE ÇİFTÇİSİNİN TRAKTÖR SATIN ALIRKEN TRAKTÖR SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
The Usage of Agricultural Tractors in Pasinler, the Town in Erzurum Province and the Determination of the Factors Affecting the Choosing of the Local Farmers While Purchasing a Tractor
Yücel ERKMEN , Cihat YILDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE TARIM İŞ MAKİNALARI İMALAT SANAYİİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
The lndustry of Agricultural Machines Present Situation, Problems and Solution Proposals in Southeastern Anatolian Region
Abdullah SESSİZ , A. Konuralp ELİÇİN , Reşat ESGİCİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TARIM MAKiNALARI iMALAT VE KULLANIMINDA KALiTE MANTIĞI ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ
Examination Of Management Tools in Manufacturing And Using Agricultural Machinery in The View OfQuality
S.ARIN , B.EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ANIZLI VE ANIZSIZ TOPRAK İŞLEMENİN YABANCI OT GELİŞİMİNE ETKİSİ
The Effect Of No-Stubble and Stubble Tillage Systems on The Weed Growth
Davut AKBOLAT , Zeliha BEREKET BARUT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

BUGDA Y TARIMINDA GELENEKSEL TOPRAK İŞLEMELİ EKİM İLE DİREK EKİMİN, TOPRAK ÖZELLİKLERİ, ZAMAN, YAKIT TÜKETİMİ VE VERİME ETKİSİ
Effects Of The Conventional and Direct Drilling on Soil Properties, Operational Tıme, Fuel Consumption And Yield
Ali KASAP
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI
İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI
Yılmaz BAYHAN , Erkan GÖNÜLOL , Harun YALÇIN , Birol KAYIŞOGLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE İKİNCİ ÜRÜN MISIR ÜRETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME VE EKİM SİSTEMLERİNİN TEKNİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI: BÖLÜM I
Comparing Different Soil Tillage and Planting Systemsfor Second Crop Maize in Çukurova Region (Technical Aspects): Part I
Tayfun KORUCU , Vahit KİRİŞCİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE İKİNCİ ÜRÜN MISIR ÜRETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME VE EKİM SİSTEMLERİNİN EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI: BÖLÜM II
Comparing Different Soil Tillage and Planting Systems for Second Crop Maize in Çukurova Region (Economical Aspects): Part II
Tayfun KORUCU , Vahit KİRİŞCİ , Faruk ÖZGÜVEN , Sait M. SAY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

DEĞİŞİK SÜRÜM ve TOHUM YATAĞI HAZIRLIĞININ ŞEKER PANCARININ ÇIKIŞ, VERİM ve KALİTESİNE ETKİSİ
The Effect Of Different Cultivation And Seedbed Preparation On Sugar Beet Emergence Yield And Quality
Mustafa ERDAL , K. Mehmet TUGRUL , Ayhan KANGAL , Şevki BUZLUK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

7.00-18 ÖLÇÜLERiNDEKi BiR RADYAL LASTiGiN ÇEKİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
The Determination of TractivePerformace of 7.00-18 Radial Tire Size
Kazim ÇARMAN , Hakan DOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLERDE LASTİK BASINCI İLE TOPRAK SIKIŞIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Relations Between Rubber Tractor Tire Pressure and Soil Compaction
Engin ÖZGÖZ , Rasim OKURSOY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TOPRAK SIKIŞIKLIGININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN BİR ELEKTRONİK VERİ TOPLAMA CİHAZI
An Electronic Data Acquisition Systemfor Measuring Soil Compaction
Yücel TEKiN , Rasim OKURSOY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TOPRAK SIKIŞIKLIĞININ KONi iNDEKSi OLARAK BELiRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR YÖNTEM: DURGUNOĞLU-MITCHELL KONİ İNDEKS MODELİ
A Method of Determining the Soil Compaction as Cone Index: Durgunoglu-Mitchell Cone Index Model
Rasim OKURSOY , A. Ihsan ACAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

VİDALI GÜÇ PRESLERİNİN İŞLETİM PERFORMANSLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLARLA BELİRLENMESİ
Determination of Management Parameters for Power Screws by Computer Aided Design
Rasim OKURSOY , A. İhsan ACAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TOPRAK iSLEMESİZ TARIM TEKNiĞi
No - Till Planting Systems
İlknur GÖKNUR DURSUN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ANIZA EKİM MAKİNASINDA FARKLI SIKIŞTIRMA BASINÇLARININ TOPRAK SIKIŞIKLIĞINA VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİSİ
The Effects Of The Different Compaction Pressures On Soil Compaction And Percentage of Averaged Field Germination in A Stubble Drilling Machine
Engin ÖZGÖZ , Ebubekir ALTUNTAŞ , Ö.Faruk TAŞER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TAM OTOMATİK PATATES DİKİM MAKİNASI İLE FARKLI DİKİM ŞEKİLLERİNİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Determination of the Effects on Some Soil Properties and Percentage of A varaged Seed Germination of the Different Planting Forms and the Forward Speeds with a Full Automatic Potato Planter
Ebubekir ALTUNTAŞ , Orhan KARA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ANIZA EKİM MAKiNALARINDA EKİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
The Determination of Sowing Parameters on Stubble Drilling Machines
İlyas SEVEN , Güler ERDEM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

FARKLI TIRMIKLARLA OLUŞTURULAN NAMLULARDA KURUMA SÜRESİNE ETKİLİ OLABİLECEK BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Investigating Some Factors Affecting On Drying Time in Windrows Formed By Several Rakes
İsmail ÖZTÜRK , Saim BASTABAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

DİSKLİ DAGITMA MAKİNALARINDA BAZI YAPISAL ÖZELLiKLERİN VE İŞLETME PARAMETRELERİNİN ÇEŞİTLİ TOHUMLARIN AKIŞ DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİ
Ejfect of Some Constructive and Management Parameters on the Flow Evenness of Various Seeds in Spinning Disc Broadcasters
Yıldıran YILDIRIM , Mustafa G. BOYDAŞ , Mazhar KARA , Nihat TURGUT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PNÖMATİK SARIMSAK DİKİM MAKİNALARINDA DİKİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
Tlıe Determination of Planting Parameteres At The Pneumatic Garlic Planting Machine
Tefik DELİKKAYA , Güler ERDEM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TAHIL EKİM MAKİNALARINDA FARKLI GÜBRE UYGULAMALARININ VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect On Yield Parameters Of Different Applied Of Fertiliser in Sowing Machine
Tamer MARAKOĞLU , Mustafa KONAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ONE VE ARKAYA ASILIR Tip KULAKLI PULLUĞUN KULLANILMASINDA TRAKTÖR AKS YÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN MATEMATİKSEL BİR MODEL
Mathematical Model for Calculating the Axle Loading of Tractor on Using of Front and Rear Mounted Types of Ploughs
Fikret DEMİR , Hakan DOĞAN , Nevzat ÖRNEK , M. Hakan SONMETE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE MAKİNELİ HASADA UYGUN PAMUK ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ
The Determination of Cotton Varieties Suitable for Machinery Harvesting in Southeastern Anatolia Region
Songül GÜRSOY , Emine KARADEMİR , Çetin KARADEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ÇİFTÇİNİN MERCİMEK HASAT MEKANİZASYONUNA BAKIŞI
Present situation on lentil harvest mechanization of grovers in Southeastern Anatolian Region
Ersin AKKAYA , M. TUNÇ ÖZCAN , Ayşe AKKAYA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

KAZICI BIÇAKLI,TİTREŞİMLİ TİP KURU SOĞAN HASAT MAKİNASININ GELİŞTİRİLMESİ VE DİGER HASAT YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research Oıı The Development Of The Dry Onion Harvesting Machine With Digger And Vibrating Plate And Comparison With Other Methods
Bahri GÖKTÜRK , Bahattin AKDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SEÇİLMİŞ BAZI PARAMETRELERİN BUĞDAYIN HARMANLANABİLİRLİĞİ ve GÜÇ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Effects of Some Selected Parameters on Threshability of Wheat and Power Consumption
Ahmet iNCE, Emin GUZEL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SUSAM (Sesamum indicum L.) BİTKİSİNİN HASAT MEKANİZASYONU OLANAKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Determination of Harvesting Mechanization Possiblities of Sesame Plant
S. UĞURLUAY , M. T. ÖZCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ELLE TAŞINAN PNÖMATİK BİR ZEYTİN ÇIRPICISININ GELİŞTİRİLMESİ
Development Of A Handy Type Pneumatic Olive Beater
Cengiz ÖZARSLAN , Türker SARAÇOĞLU , Taner AKBAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TRAKTÖRLE ÇALIŞTIRILABİLİR MEKANİK YERDEN TOPLAMA ÜNİTELİ BİR FINDIK HASAT TARIM MAKİNASININ TASARIMI
Design of a Hazelnut Harvesting Machine with Mechanical Pickup Unit Operated by Tractor
Taner YILDIZ , Doğan ERDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TÜRKİYEDE MEKANİK MEYVE HASADININ DURUMU
Status Of Mechanical Fruit Harvesting in Turkey
İbrahim GEZER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

CEYLANPINAR TARIM IŞLETMESİ NDE BUĞDAY VE MERCİMEKTE ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On The Determining for Losses At The Wheat And Red Lentil Harvesting in Ceylanpınar Agricultural State Farm
Bülent AKYOL , Ramazan SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

BAZI PİSTON-MEMBRANLI POMPALARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research Upon Some Piston-Diaphragm Pumps
Yalçın ÜNSAL , Mehmet TÜRKOĞLU , Ufuk GÜCELİOĞLU , İbrahim ERGÜL , Hüseyin SÖNMEZ , İbrahim ÇİLİNGİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

MİLDİYO MÜCADELESİNDE APLİKASYON TEKNİĞİ
MİLDİYO MÜCADELESİNDE APLİKASYON TEKNİĞİ
Hasan BAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

KİMYASAL İLAÇ SÜRÜKLENMESİNE AİT BAZI MODELLERİN DEĞERLENDiRİLMESİ
A Review of Some Models of Spray Drift
Nigar YARPUZ BOZDOĞAN , Ali BAYAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TARIMSAL İŞLEMLERDE KATI VE SIVI PARTİKÜLLER İÇİN BÜYÜKLÜK ANALİZİ VE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Solid and Liquid Particle Size Analyses and Measurement Techniques for Agricultural Applications
Tamer UÇAR , İ. Said DOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

UÇAKLA PESTİSİT UYGULAMALARINDA METEOROLOJİK FAKTÖRLER
Meteorological Factors in Pesticide Applications by Aircraft
Musa BOZDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ÇARŞAMBA OVASINDA MISIR TARIMINDA TARIMSAL MÜCADELE MEKANİZASYONUNUN DURUMU
Status of Plant Protection Mechanization at Corn Farming in Çarşamba Plain
Yunus PINAR , Hüseyin DURAN , İbrahim ÇİLİNGİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PNÖMATİK KOYUN YÜNÜ KIRKMA MAKİNASI
Pneumatic Sheep-Shearing Machine
Kozi KAZIHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

İKİ FARKLI TİP YUMURTA TAVUĞU KÜMESİNDE AMONYAK (NH3) ve HİDROJEN SÜLFÜR (H2S) GAZLARININ OLUŞUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Concentration Levels of Ammonia (NH3) and Hydrogen Sulfide (H2S) Gases in Two Types Poultry Houses
İlker ÖNER , Yılmaz YILDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ADANA ÇEVRESi ETLiK PiLİÇ YETİŞTİRME KÜMESLERİNDE AMONYAK (NH3) VE HiDROJEN SÜLFÜR (H2S) GAZLARININ OLUŞUM DÜZEYLERİ
Concentration Levels of Ammonia (NH3) and Hydrogen Sulfide (H2S) Gases in Broiler Houses of Adana Province
Yılmaz YILDIZ , A. K. Gürkan GÜRDİL , Metin DAĞTEKİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

Hayvan Yemi Üretiminde Kullanılan Bazı Peletleme Tesisleri ve Bu Tesislerin Teknik Özellikleri
Some Pelleting Plants Used in The Production of Animal Feed and Technical Properties of These Plants
Zeynep DEMİREL ATASOY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

YEM FABRİKALARINDA KULLANILAN YATAY TİP KARIŞTIRICILARIN PERFORMANS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
Determination of the Performance of Horizontal Mixers Used in Feed Factories
İ. Ethem GÜLER , Fatih UYGAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ISPARTA İLİ HOLSTEIN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLER BİRLİğİ NE BAĞLI İŞLETMELERDE AHIR MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
An Investigation on Determination of Mechanization Level on Dairy Cattle Housing in Member Farms of Holstein Breedcrs Association
A. Kamil BAYHAN , Serkan BOYAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

KARMA YEM SANAYİİNİN DURUMU
The Condıtıon Of Feed lndustry in Turkey
Cengiz AKDENİZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİMİ
Renewable Energy Education for Sustainable Development
Yurtsever SOYSAL , Serdar ÖZTEKİN , Ali BAŞÇETiNÇELİK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANILARAK YAPILAN TARIMSAL UYGULAMALAR, BALIK VE DİĞER SÜT ÜRETİMİ ÜRÜNLERİ ÇALIŞMALARININ TEKNİK ESASLARI
Agricultural Applications By Using Geothermal Energy and, Tcchnical Basics at Aqua culture and The Production At Milk And lts Products.
Mümin FİLİZ , Bahar CANDAN KOCAMAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TOHUMLARA MANYETİK ALAN UYGULAMALARININ SERA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ
Effects of Magnetic Seed Treatments on Yield and Fruit Quality of Some Vegetable Cultivars Grown in Greenhouses
Günnur KOÇAR , Aytekin RIZAKULYEVA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ŞANLIURFA KARAALİ YÖRESİNDE SERA ISITMADA JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI VE EKONOMİK ANALİZİ
Economic Analysis of Geothermal Energy Utilization in Karaali-ޞanlıurfa
Asude ELTEZ , Mehmet AÇANAL , Günnur KOÇAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SERALARIN LPG VE PROPAN GAZI İLE ÇALIŞAN ISITICILARLA ISITILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Greenhouse Heating with LPG And Propane Gas Heaters
Eşref IŞIK , İlknur ALİBAŞ ÖZKAN , Cevdet KARASU , Kamil ALİBAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SERALAR İÇİN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ ALGILAMA VE OTOMASYON SİSTEMİ
SERALAR İÇİN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ ALGILAMA VE OTOMASYON SİSTEMİ
Mehmet Ali DAYIOĞLU , Hasan SİLLELİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SERALARDA KULLANILAN ISI PERDELERİNİN RADYOMETRİK ve FOTOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ
Measurement of Radiometric and Photometric Properties of Thermal Screens Used in Greenhouses
Cengiz KARACA , Ali BAŞÇETİNÇELİK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GÜNEŞ ENERJİSİNİN BİR ÇAKIL DEPOSUNDA DEPOLANMASI VE PLASTİK BİR TÜNELİN ISITILMASI AMACIYLA KULLANILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA
A Study on The Storage of Solar Energy by Means of Rocks and Utilisation of This Energy to Heat a Plastic Tunnel
Ahmet KÜRKLÜ , Sefai BİLGİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

KONYA BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN VİŞNE VE KAYISILARIN KONTROLLÜ ŞARTLAR AL TINDA KURUMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
The determination of drying characteristics un der controlled conditions of apricots and sour cherry which are grown in Konya region
Hakan OKYAY MENGEŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PATLICAN KURUTMADA KURUMANIN ÇEŞİTLİ MODELLER İLE AÇIKLANMASI
Explanation Of Drying Process By Various Modelsin Eggplant Drying
Can ERTEKİN , Osman YALDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

İNCİRİN KURUMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KURUMA DAVRANIŞININ MODELLENMESİ
Determination of Drying Characteristics and Modeling of Drying Behaviour of Fig
Can ERTEKİN , Osman YALDIZ , Werner MUHLBAUER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

HAVUÇ VE PIRASA KURUTULMASINDA KURUTMA HAVASI ÖZELLİKLERİNİN KURUMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ
Effect of Drying Air Properties on Drying Characteristics of Carrot and Leek
Osman YALDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

DOMATESİN MİKRODALGA IŞINLARLA KURUTULMASINDAKİ KURUTMA PARAMETRELERİ
The Drying Parameters in the Drying ofthe Tomato by Microwave Rays
İlknur ALİBAŞ ÖZKAN , Eşref IŞIK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

KIRMIZI BİBER İÇİN BİR GÜNEŞLİ KURUTUCU TASARIMI
Design of a Solar Dryer for Red Pepper
Turhan KOYUNCU , Yunus PINAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

FINDIK KURUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Compare Of The Hazelnut Drying Systems
Mustafa DEMİRBAŞ , Ali KASAP
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PATLICAN ve ÇİM ATIKLARININ KOMPOSTLAŞTIRILMASINDA YIGIN İÇERİSİNDEN GEÇİRİLEN HAVA HIZININ ve MATERYALİN NEM ORANININ KOMPOSTLAŞMA SICAKLIGI ile CO2 OLUŞUMUNA ETKİSİ
The Effect of Moisture Content and Air Mass Flow Through The Pile of Eggplant and Grass Wastes on Composting Temperature and CO2 Production
Osman YALDIZ , Recep KÜLCÜ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ZEYTİN POSASI VE ATIK AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN BIYOGAZ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Biogas Production From Olive Residue and Waste Sunflower Oil
Salih SÖZER , Osman YALDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

MARMARA BÖLGESİ DOĞAL RÜZGAR POTANSİYELİ VE BÖLGE TARIMINDA RÜZGAR ENERJİSİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI
Potential of Wind Energy in Marmara Region And The Opportunities in Using it in The Region
Bülent EKER , Ali VARDAR , Levent TAŞERİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

YAĞ KATKI MADDELERİ VE TARIM MAKİNELERİNDE KULLANIMLARI
Lubricating Oil Additives and Usage in the Farm Machineries
Ertuğrul DURAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

BİYOKÜTLE (BİYOMAS) ENERJİSİNDE YENİ YÖNELİMLER
New Approachs in Bıomass Energy
Mustafa ACAROĞLU , Hidayet OĞUZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SODA OTUNUN BİRİKETLENMESİNE İLİŞKİN PARAMETRELERİN SAPTANMASI
Determining Parameters Related to Briquetting Soda Weed
Hasan YUMAK , Tamer UÇAR , Bülent ALTUNAY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PAMUK YAĞI METİL ESTERİNİN VE HAM PAMUK YAĞININ DİESEL YAKITI İLE OLAN KARIŞIMLARININ ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANIMI VE MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİNE OLAN ETKİLERİ
Cottonseed Oil Methyl Ester And Cottonseed Oil Mixtured With Diesel Fuel And Effects To Engine Performance Values
Yahya ULUSOY , Kamil ALİBAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TÜRKİYE AYLIK VE YILLIK ORTALAMA DONMA VE ERİME DERECE-GÜN DEĞERLERİ VE GÜN SAYILARI DAĞILIMLARI
Monthly and Annual Averages of Freezing and Thawing Degree-Daysfor Turkiye
İlhami YILDIZ , Ercan YEŞİLIRMAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TÜRBÜLENT JET TEORİSİ VE TARIMDAKİ UYGULAMALARI
The Theory of Turbulent Jets and Its Applications in Agriculture
Tamer UÇAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SİYAHI İNCİR ÇEŞİDİNİN HASADINDA GÖRÜNTÜ ALGILAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Image Processing at the Harvesting ofthe "BURSA SiYAHI" Fig Cultivar
Tuna DOĞAN , Gonca GÜNVER , Engin ERTAN , Doğan ÇORUH
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

BURSA SİYAHI İNCİR ÇEŞİDİNİN HASADINA YÖNELİK POMOLOJİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI
A research on pomological and technological properties of "bursa siyahı" fig cultivar for harvesting
Engin ERTAN , Tuna DOĞAN , Gonca GÜNVER , F.Ekmel TEKİNTAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

AKIŞKAN YATAK ORTAMLI SOĞAN ARPACIĞI TEMİZLEME VE SINIFLANDIRMA MAKİNASININ TASARIMINA YÖNELİK BAZI ÖZELLİKLERİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Determination of Properties Related with Aerodynamic and Behaviors in Fluidized Bed Medium for Separation and Classification of Onion Sets
Türkan AKTAŞ , Bahattin AKDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SOGAN ARPACIĞININ TEMİZLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI AMACIYLA AKIŞKAN YATAK ORTAMLI BİR MAKİNE PROTOTİPİNİN PERFORMANSININ SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on the Determination of Performance of Machine Prototype with Fluidized Bed Medium for Sorting and Classification of Onion Sets
Türkan AKTAŞ , Bahattin AKDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

FARKLI YÜZEYLERDE PORTAKALIN SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ
Determination Of The Coefficient Of Friction For Oranges On Dijferent Surfaces
Yasemin SABAHOĞLU , Yeşim Benal YURTLU , Arzu ERMAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ANTEPFISTIĞI MEYVESİNİN FİZİKO-MEKANİKSEL ÖZELLiKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research On Determination Of Physico-Mecanica/ Properties Of Pıstachıo Nut
Refik POLAT , Poyraz ÜLGER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

IŞINSAL YANSIMA GÖRÜNTÜLEMESİNDEN ELDE EDİLEN TEKSTÜR VE HİSTOGRAM ÖZELLİKLERİNİ KULLANARAK ELMA SINIFLAMASI
Apple Sorting Using Texture and Histogram Features From Spectral Reflectance Imaging
İsmail KAVDIR , Daniel E. GUYER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ELMALARIN HASAT SONRASI ZEDELENMELERİNE İLİŞKİN ÇARPMA PARAMETRELERİNİN VE ZEDELENME HACMİ BELİRLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparing of the Impact Parameters Related to Postharvest Damage of Apples and Bruising Volume Estimation Methods
Kubilay VURSAVUŞ , Faruk ÖZGÜVEN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

ÇEKİÇLİ DEĞİRMENLERDE ELEK YÜZEY ALANI DEĞİŞİMİNİN BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİ
ÇEKİÇLİ DEĞİRMENLERDE ELEK YÜZEY ALANI DEĞİŞİMİNİN BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİ
R. Cengiz AKDENİZ , Serkan BOYAR , Levent AKKAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

HUBUBAT TOHUMLUKLARININ TOHUM TEMİZLEME VE SINIFLANDIRMA MAKİNASINDA TEMİZLEME ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Determination Of Effeciency Of Cleaninig Of Grain Sevala In Selector And Clasification Machine
Ali KASAP , Ziya ÖZER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

KASASI ARKA YA DEVİRMELİ 3.5 TONLUK BİR TRAYLERE AİT HİDROLİK SİLİNDİR PİSTONUNUN MUKAVEMETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KASASI ARKA YA DEVİRMELİ 3.5 TONLUK BİR TRAYLERE AİT HİDROLİK SİLİNDİR PİSTONUNUN MUKAVEMETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Muharrem ZEYTİNOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SABİT GÜÇ ÜRETEN FOTOVOLTAİK PANELLERİN OPTİMİZASYONU VE DALGIÇ POMPALI HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANIMI
SABİT GÜÇ ÜRETEN FOTOVOLTAİK PANELLERİN OPTİMİZASYONU VE DALGIÇ POMPALI HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANIMI
Z. Abidin FIRATOĞLU , Bülent YEŞİLATA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

MAKİNA ELEMANLARINDA HASAR ve HASAR ANALİZİ
Failure And lts Analysis in Machine Parts
Deniz YILMAZ , Murad ÇANAKCI , İbrahim AKINCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

POMPAJ SULAMA TESİSİ ENERJİ KAYIPLARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN BAZI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
POMPAJ SULAMA TESİSİ ENERJİ KAYIPLARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN BAZI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Sedat ÇALIŞIR , Nevzat ÖRNEK , Mustafa KONAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

VERİM GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÜRÜN MİKTARI ALGILAMA YÖNTEMLERİ
Flow Sensing Methods Used in Yield Monitoring Systems
Muharrem KESKİN , Sait M. SAY , Young J. Han
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

HASSAS TARIM SİSTEMİNE EKONOMİK YAKLAŞIM
The Economical Evaluation ofthe Precision Agriculture System
Sait M. SAY , Muharrem KESKİN , Alim IŞIK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TRAKYA BÖLGESİNDE KULLANILAN BAZI TARIM MAKİNALARINDAKİ ARIZALAR VE EKONOMİK SONUÇLARI
Breakdowns And Economical Consequences Of Some Agricultural Machinery in Thrace Region
İ. Engin KAYHAN , Erol ÖZKAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GAP BÖLGESİNDE ORTAK MAKİNA KULLANIMI ORGANİZASYONLARININ ÖNEMİ VE YÖNETİMİ
The Management And İmportance Of Joint Machinery Use Organization In The Gap Region
A. Mekin TÜZÜN , L. Ruhsar YENİGÜN , Nusret MUTLU , Prof. Dr. Halil BÖLÜKOGLU , İbrahim PEKCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

İZDÜŞÜMLERDEN 3B LU GEOMETRİK NESNELER ELDE EDİLMESİ
Reconstructıons of 3d models From orthographıc projectıons
İsmail ŞAHİN , Hüseyin R. BÖRKLÜ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PAMUK TARIMINDA FARKLI MEKANİZASYON UYGULAMALARININ TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİGİ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Analysis of Different Mechanization Techniques in Terms of Agriculture Machinery Management
İbrahim YALÇIN , Rauf UÇUCU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GAP BÖLGESİNİN MEKANİZASYON DURUMU VE SORUNLARI
The Level Mechanization And lts Problems in The GAP Region
RefiK POLAT , Ramazan SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract