Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması
Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması
C. Sağlam S. Gerçek
Anahtar Kelimeler : Su yastıkları, traktör çalışma süresi, optimum ve maksimum üretim alanları, doğrusal programlama modeli
Key Words : Su yastıkları, traktör çalışma süresi, optimum ve maksimum üretim alanları, doğrusal programlama modeli

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Traktör Trafiğinin Alüviyal Toprakların Kesilme Direncine Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
Traktör Trafiğinin Alüviyal Toprakların Kesilme Direncine Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
İ. E. Kayhan(1) B. Kayışoğlu(2)
Anahtar Kelimeler : toprağın kesilme direnci, toprak sıkışması, traktör trafiği
Key Words : toprağın kesilme direnci, toprak sıkışması, traktör trafiği

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Ekim Makinalarında Toprak Nemine Duyarlı Otomatik Derinlik Ayar Düzeni Prototipi
Ekim Makinalarında Toprak Nemine Duyarlı Otomatik Derinlik Ayar Düzeni Prototipi
E. Aykas(1) B. Çakmak(1) A. E. Altınel (1)
Anahtar Kelimeler : elektriksel iletkenlik, prototip, , ekim derinliği
Key Words : elektriksel iletkenlik, prototip, , ekim derinliği

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Analizi
Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Analizi
İ. E. Kayhan(1) İ. Kamburoğlu(1) E. Özkan(1) U. Çebi(1) Y. Bayhan(2) E. Gönülol(2) B. Kayışoğlu
Anahtar Kelimeler : yakıt tüketimi, azaltılmış toprak işleme, yakıt tasarrufu, brüt kar
Key Words : yakıt tüketimi, azaltılmış toprak işleme, yakıt tasarrufu, brüt kar

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi
Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi
M.F. Baran(1) P. Ülger(2)
Anahtar Kelimeler : Kurutma, Kabak çekirdeği
Key Words : Kurutma, Kabak çekirdeği

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) ve Keten (Linum usitatissimum L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) ve Keten (Linum usitatissimum L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
E. Altuntaş(1) G. Yılmaz(2)
Anahtar Kelimeler : Rezene (Foeniculum vulgare Mill.var. dulce) ve keten (Linum usitatissimum L.) tohumları, fiziksel özellikler
Key Words : Rezene (Foeniculum vulgare Mill.var. dulce) ve keten (Linum usitatissimum L.) tohumları, fiziksel özellikler

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Bazı Tarımsal Ürünlerin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Hesaplanması Üzerine Bir Simülasyon Programı Geliştirilmesi
Bazı Tarımsal Ürünlerin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Hesaplanması Üzerine Bir Simülasyon Programı Geliştirilmesi
Gürkan A.K.Gürdil Elçin Yeşiloğlu K.Ç. Selvi
Anahtar Kelimeler : Tarımsal ürünler, fiziko-mekanik özellikler, simülasyon
Key Words : Tarımsal ürünler, fiziko-mekanik özellikler, simülasyon

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi
Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi
F. M. Eraltan(1)* F. Özgüven(1)* K. K. Vursavuş(2)
Anahtar Kelimeler : Depolama süresi, mekanik özellik, kabuk yırtılma kuvveti, yırtılma enerjisi, sertlik indeksi
Key Words : Depolama süresi, mekanik özellik, kabuk yırtılma kuvveti, yırtılma enerjisi, sertlik indeksi

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Farklı Silt Karışım Oranlarının Santrifüj Pompa Karakteristikleri Üzerine Etkisi
Farklı Silt Karışım Oranlarının Santrifüj Pompa Karakteristikleri Üzerine Etkisi
M. Karaca(1) S. Çalışır(2)
Anahtar Kelimeler : Santirüfüj pompa, silt karışım oranı, pompa karakteristikleri.
Key Words : Santirüfüj pompa, silt karışım oranı, pompa karakteristikleri.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Serbest Yarıçap ve Kanat Konumunun Dağılım Desenine Etkisi
Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Serbest Yarıçap ve Kanat Konumunun Dağılım Desenine Etkisi
O. Özbek(1) K. Çarman(1) A. Y. Şeflek(1)
Anahtar Kelimeler : Serbest yarıçap, kanat konumu, mineral gübre dağıtıcısı
Key Words : Serbest yarıçap, kanat konumu, mineral gübre dağıtıcısı

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Hasat Kayıpları, Nedenleri, Ölçme Yöntemleri ve Azaltma Yolları
Hasat Kayıpları, Nedenleri, Ölçme Yöntemleri ve Azaltma Yolları
A. Sessiz(1) F. G. Pekitkan(1) M. M. Turgut(1)
Anahtar Kelimeler : Hasat kayıpları, ölçme, azaltma yöntemleri
Key Words : Hasat kayıpları, ölçme, azaltma yöntemleri

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Karıştırıcı Tipi ve Hızının Gübre Tane Boyut Dağılımına ve Akışına Etkisi
Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Karıştırıcı Tipi ve Hızının Gübre Tane Boyut Dağılımına ve Akışına Etkisi
M. Kara Y. Yıldırım N. Turgut
Anahtar Kelimeler : Gübre dağıtma makinası, orifis, akış hızı, akış düzgünlüğü, tane boyut dağılımı
Key Words : Gübre dağıtma makinası, orifis, akış hızı, akış düzgünlüğü, tane boyut dağılımı

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Helikopterlerin Tarımda Kullanımı
Helikopterlerin Tarımda Kullanımı
A. M. Bozdoğan
Anahtar Kelimeler : Helikopter, püskürtme sistemleri, hava akımı
Key Words : Helikopter, püskürtme sistemleri, hava akımı

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri
Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri
M. G. Boydaş(1) N. Turgut(1)
Anahtar Kelimeler : Tohum dağıtma düzeni, akış düzgünlüğü, dişli makara, titreşim
Key Words : Tohum dağıtma düzeni, akış düzgünlüğü, dişli makara, titreşim

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tarım ve Tarım Makinaları Sigortalarının Türkiye’de Mevcut Durumu ve Kapsamı
Tarım ve Tarım Makinaları Sigortalarının Türkiye’de Mevcut Durumu ve Kapsamı
İ. Dereli(1) H. Yalçın(1)
Anahtar Kelimeler : Tarım sigortaları, Türkiye’deki kapsamı, İşleyiş biçimi
Key Words : Tarım sigortaları, Türkiye’deki kapsamı, İşleyiş biçimi

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Küçük Ölçekli Delintasyon Makinası Tasarımı
Küçük Ölçekli Delintasyon Makinası Tasarımı
M. Demirtaş(1) Z. Nasırcı(2) H. Demirtaş(1)
Anahtar Kelimeler : Pamuk tohumu, delintasyon
Key Words : Pamuk tohumu, delintasyon

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Tuna Doğan(1) İsa Özkan(2) Fikret Özgüven(2) Ebru Yurtseven(2)
Anahtar Kelimeler : Pamuk,tohum kaplama, havlı-delinte ekim, verim, verim komponentleri
Key Words : Pamuk,tohum kaplama, havlı-delinte ekim, verim, verim komponentleri

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Traktöre Monte Edilebilir Tip Pamuk Hasat Makinasının Bazı Pamuk Çeşitlerinin Lif Kalite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Traktöre Monte Edilebilir Tip Pamuk Hasat Makinasının Bazı Pamuk Çeşitlerinin Lif Kalite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Mehmet Demirtaş(1) Tuna Doğan(2)
Anahtar Kelimeler : Pamuk, pamuk hasat makinası, lif kalitesi.
Key Words : Pamuk, pamuk hasat makinası, lif kalitesi.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Düşük-Maliyetli Bir GPS Alıcısının Statik ve Dinamik Testi
Düşük-Maliyetli Bir GPS Alıcısının Statik ve Dinamik Testi
Ali Bülent Koç(1) Caner Koç(2) Yeşim Benal Yurtlu(3) Mustafa Vatandaş(2)
Anahtar Kelimeler : GPS, hassas tarım, statik ve dinamik test
Key Words : GPS, hassas tarım, statik ve dinamik test

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler
Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler
Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler
Anahtar Kelimeler : Pülverizatör Bumu, Otomatik Kontrol, Paralellik, Dengeleme
Key Words : Pülverizatör Bumu, Otomatik Kontrol, Paralellik, Dengeleme

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Şekil 1. Konya bölgesindeki kabak çekirdeği tarımında mekanizasyon aşamaları
Şekil 1. Konya bölgesindeki kabak çekirdeği tarımında mekanizasyon aşamaları
Şekil 1. Konya bölgesindeki kabak çekirdeği tarımında mekanizasyon aşamaları
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Bazı Borlu Çeliklerin Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerinde Kullanımının Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi
Bazı Borlu Çeliklerin Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerinde Kullanımının Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi
Ümit Er(1) Hakan Gaşan(2)
Anahtar Kelimeler : Borlu çelikler, abrazif aşınma, toprak işleme aletleri, pulluk uç demiri malzemesi
Key Words : Borlu çelikler, abrazif aşınma, toprak işleme aletleri, pulluk uç demiri malzemesi

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Çiftlik Gübresinin Savurmasız Harman Makinası ile Parçalanması Olanakları
Çiftlik Gübresinin Savurmasız Harman Makinası ile Parçalanması Olanakları
Hasan Yumak(1) M.Cemal Toraman(2) Tamer Uçar(1)
Anahtar Kelimeler : Savurmasız harman makinası, çiftlik gübresi, gübre parçalama
Key Words : Savurmasız harman makinası, çiftlik gübresi, gübre parçalama

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Kaplanmış Susam (Sesamum Indicum L.) Tohumlarının Tarla Koşullarında Ekim Düzgünlüğü
Kaplanmış Susam (Sesamum Indicum L.) Tohumlarının Tarla Koşullarında Ekim Düzgünlüğü
Zeliha Bereket Barut
Anahtar Kelimeler : Tohum kaplama, tek tohum ekimi, ekim düzgünlüğü, susam
Key Words : Tohum kaplama, tek tohum ekimi, ekim düzgünlüğü, susam

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Kışlık Buğdayda Farklı Tohum Yatağı Parçalama ve Sıkıştırma Düzeylerinin Bitki Çıkışı ve Verime Olan Etkileri
The Effects of Different Seedbed Soil Particle Size Distribution and Seedbed Compaction Levels on the Germination and Yield of Winter Wheat
A.ÇELİK,S.ALTIKAT,N.TURGUT
Anahtar Kelimeler : Tohum yatağı s ıkışması, toprak parçacık büyüklüğü dağılımı, penetrasyon direnci, kışlık buğday, bitki çıkışı, verim.
Key Words : Tohum yatağı s ıkışması, toprak parçacık büyüklüğü dağılımı, penetrasyon direnci, kışlık buğday, bitki çıkışı, verim.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Farklı Tekstür Sınıfındaki Topraklarda Elektromanyetik Dalgaların Davranışları
Behaviours of Electromagnetic Waves in Soils at Different Textural Classes
T.KOYUNCU,C.GÜLSER,Y.PINAR
Anahtar Kelimeler : Toprak özellikleri, tekstür, elektriksel iletkenlik, elektromanyetik dalgalar
Key Words : Soil properties, texture, electrical conductivity, electromagnetic waves

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Marmara Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Toprak İşleme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison Soil Tillage Systems for Olive Orchard in Marmara Region
.M.YALÇIN,N.KALECİK,E.YALÇINKAYA,M.E.ERGUN,T.ACICAN,Ö.ÇETİN,A.SÖĞÜT,G.ŞARLAR,T.NOGAY
Anahtar Kelimeler : Zeytin bahçesi, toprak işleme yöntemleri, yabancı ot ilacı
Key Words : Olive orchard, Soil Tillage Systems, herbiside

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Türkiye’de Biyodizel Kullanım ve Olanakları
Usage and Possibility of Biodiesel in Turkey
A.SABANCI,M.İNAL,A.YAŞAR
Anahtar Kelimeler : Alternatif yakıtlar, Biyodizel.
Key Words : Alternative Fuels, Biodiesel.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Toprak İşleme Alet ve Makinelerinde İş Organlarının Aşınmasının Yakıt, Güç ve Zaman Gereksinimi Üzerindeki Etkileri
The Effects of Shares Worn at Primary Tillage Tools on Full Consumption, time and Draft Power Requirement
F.METİNOĞLU,B.ÇAKMAK,Y.BALCI,M.E.ULUSOY
Anahtar Kelimeler : Menemen,aşınma, pulluk, çizel,çeki gücü,yakıt tüketimi.
Key Words : Menemen, wear, moldboard plough, chisel, power, fuel consumption.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi
Investigation of the Performance Values of Machine Using in Chopping of Pruning Residues
A.Y.ŞEFLEK,K.ÇARMAN,O.ÖZBEK
Anahtar Kelimeler : Budama atıkları, Parçalama makinası.
Key Words : Pruning residues, Chopping machine.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tepki Yüzeyleri Metodolojisi “Optimizasyon Esaslı Çalışmalara İlişkin Teorik Esaslar ve Tarımsal Mekanizasyon Uygulamaları”
Response Surface Methodology “Theoretical Background for Optimization Based Studies and Implementations in Agricultural Mechanization”
A.DEĞİRMENCİOĞLU,A.YAZGI
Anahtar Kelimeler : Matematiksel modelleme, deneme dizaynı, analiz, optimizasyon
Key Words : : Mathematical modeling, design of experiments, analysis, optimization.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tek Dane Ekim Makinası Örneğinde Ekim Performansının Tepki Yüzeyleri Metodolojisi Kullanılarak Optimizasyonu*
Tek Dane Ekim Makinası Örneğinde Ekim Performansının Tepki Yüzeyleri Metodolojisi Kullanılarak Optimizasyonu*
A.YAZGI,A.DEĞİRMENCİ
Anahtar Kelimeler : Tepki Yüzeyleri Metodolojisi, pamuk, tek dane ekim makinası
Key Words : Response Surface Methodology, cotton, precision seeder.

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Bulanık Mantık Yardımıyla Doğal Havalandırma Yapılan Bir Serada Sıcaklık ve Bağıl Nem Kontrolünün Modellenmesi
Bulanık Mantık Yardımıyla Doğal Havalandırma Yapılan Bir Serada Sıcaklık ve Bağıl Nem Kontrolünün Modellenmesi
H.N.AKGÜL,İ.KAVDIR,M.A.DAYIOĞLU
Anahtar Kelimeler : Sera, Bulanık Mantık, Doğal Havalandırma, Otomasyon
Key Words : Sera, Bulanık Mantık, Doğal Havalandırma, Otomasyon

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Yüksek Frekans (RF) Teknolojisiyle Çay Kurutma
Yüksek Frekans (RF) Teknolojisiyle Çay Kurutma
İ.K.TUNÇER
Anahtar Kelimeler : Çay kurutma, yüksek frekansla kurutma
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Baharatlık Kırmızı Biber Üretiminde Güncel Uygulamalar ve Sektörün Sorunları
Baharatlık Kırmızı Biber Üretiminde Güncel Uygulamalar ve Sektörün Sorunları
S.ÖZTEKİN,A.A.IŞIKBER,K.S.DAYISOYLU,A.D.DUMAN,Y.SOYSAL
Anahtar Kelimeler : Baharatlık kırmızı biber, gıda güvenliği, aflatoxin
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Traktöre Monte Edilebilir Tip Pamuk Hasat Makinasının Bazı Pamuk Çeşitleri Üzerindeki Performansının Belirlenerek Ekonomik Analizinin Yapılması
Traktöre Monte Edilebilir Tip Pamuk Hasat Makinasının Bazı Pamuk Çeşitleri Üzerindeki Performansının Belirlenerek Ekonomik Analizinin Yapılması
M.DEMİTAŞ,T.DOĞAN
Anahtar Kelimeler : pamuk, pamuk hasat makinası, ekonomik analiz
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Traktör Sürücüsü Önüne Takılan Koruyucu Yapılarda Sürücü Güvenliğini ve Sürüş Performansını Artıracak Bir Sistem Geliştirilmesi
ROPS, Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapı, devrilme, dar izli traktör, bağ ve bahçe traktörü
H.H.SİLLELİ
Anahtar Kelimeler : ROPS, Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapı, devrilme, dar izli traktör, bağ ve bahçe traktörü
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Samanı Sodyum Hidroksid ile İşleyen Kombine Makinanın Tasarımı ve Yapımı
Samanı Sodyum Hidroksid ile İşleyen Kombine Makinanın Tasarımı ve Yapımı
H.H.SİLLELİ,M.AYIK
Anahtar Kelimeler : Saman, samanın kimyasal işlenmesi, NaOH, makina tasarımı, makina yapımı
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Antepfıstığı Çıtlatma Makinası Tasarımı
Antepfıstığı Çıtlatma Makinası Tasarımı
H.I.C.BİLİM,R.POLAT
Anahtar Kelimeler : Antepfıstığı, çıtlatma, kabuk kırma
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Mahlep Tohumunun (Prunus mahaleb L.) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Mahlep Tohumunun (Prunus mahaleb L.) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
E.YEŞİLOĞLU,Y.PINAR
Anahtar Kelimeler : Mahlep tohumu ((Prunus mahaleb L.), fiziksel özellikler.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel Özelliklerinin Olgunlaşma Periyodu Süresince Değişimi
Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel Özelliklerinin Olgunlaşma Periyodu Süresince Değişimi
G.GÜMÜŞOĞLU
Anahtar Kelimeler : Zeytin, Fiziksel özellikler, Olgunluk Zamanı
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi
Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi
S.ARSLAN,K.K.VURSAVUŞ
Anahtar Kelimeler : Badem, fiziksel ve mekanik özellik, nem içeriği, kırılma noktası, sıkıştırma ekseni
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Gömücü Ayakların Toprak Nemindeki Değişime Etkisi
Gömücü Ayakların Toprak Nemindeki Değişime Etkisi
D.KARAYEL,A.ÖZMERZİ
Anahtar Kelimeler : Ekim makinası, gömücü ayak, toprak nemi.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Elenmiş Çiftlik Gübresinin Diskli Gübre Dağıtma Makinasıyla Dağıtılması Olanakları
Elenmiş Çiftlik Gübresinin Diskli Gübre Dağıtma Makinasıyla Dağıtılması Olanakları
H.YUMAK,N.ÜZAN,T.UÇAR
Anahtar Kelimeler : Diskli gübre dağıtma makinası, çiftlik gübresi, serpme dağıtma
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

İzmir ve Aydın İllerindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde - Silaj Mekanizasyonu Örneğinde - Ortak Makina Kullanım Olanakları
İzmir ve Aydın İllerindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde - Silaj Mekanizasyonu Örneğinde - Ortak Makina Kullanım Olanakları
N.TOPUZ,R.UÇUCU
Anahtar Kelimeler : Ortak Makina Kullanımı, Silaj Makinaları, Silaj Mekanizasyonu
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları
Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları
E.ÇAKIR,H.YALÇIN,E.AYKAS,E.GÜLSOYLU,B.OKUR,S.DELİBACAK,A.R.ONGUN
Anahtar Kelimeler : İkinci ürün mısır, koruyucu toprak işleme, doğrudan ekim
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Şanlıurfa Harran Ovası’nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması
Şanlıurfa Harran Ovası’nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması
A.ÇIKMAN,R.SAĞLAM,Y,VURARAK,A.S.NACAR,İ.TOBİ,C.HELALOĞLU,T.MONİS
Anahtar Kelimeler : Susam, anıza ekim, ikinci ürün, üretim girdileri
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Kırmızı Mercimek Üretiminde Optimum Hasat Döneminin Belirlenmesi
Kırmızı Mercimek Üretiminde Optimum Hasat Döneminin Belirlenmesi
S.M.SAY
Anahtar Kelimeler : Zamanlılık, mercimek hasadı.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Biga Yöresinde Çeltik Üretim Alanı ile Makina Sayısı ve Büyüklüğü Arasındaki İlişkinin Doğrusal Programlama Kullanarak Belirlenmesi
Biga Yöresinde Çeltik Üretim Alanı ile Makina Sayısı ve Büyüklüğü Arasındaki İlişkinin Doğrusal Programlama Kullanarak Belirlenmesi
G.ÇİÇEK,İ.KAVDIR
Anahtar Kelimeler : Tarım makinaları, çeltik, doğrusal programlama
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Silajlık Mısır Hasat Mekanizasyonu Sistemlerinin İşletmecilik Yönünden İrdelenmesi
Silajlık Mısır Hasat Mekanizasyonu Sistemlerinin İşletmecilik Yönünden İrdelenmesi*
M.EVRENOSOĞLU,H.YALÇIN
Anahtar Kelimeler : Silajlık mısır, Silaj makinası, Optimum çalışma alanı.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Hava Akımlı Bahçe Pülverizatörleriyle Gelişmiş Turunçgil Ağaçlarına Yüksek Hacimli İlaç Uygulamaları
Hava Akımlı Bahçe Pülverizatörleriyle Gelişmiş Turunçgil Ağaçlarına Yüksek Hacimli İlaç Uygulamaları
A.BAYAT,N.Y.BOZDOĞAN,A.SOYSAL,G.ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Hava akımlı bahçe pülverizatörleri, turunçgil ilaçlama, uygulama hacmi, kalıntı ve kaplama
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Herbisit Uygulamalarında Kullanılan Düşük Sürüklenme Potansiyelli Memelerin Püskürtme Tekniği Açısından Değerlendirilmesi
Herbisit Uygulamalarında Kullanılan Düşük Sürüklenme Potansiyelli Memelerin Püskürtme Tekniği Açısından Değerlendirilmesi
A.SOSYAL,A.BAYAT
Anahtar Kelimeler : XR-DG-TT-AI-AJ Memeler, Damla Çapları, Kaplama Oranları, Görüntü İşleme, Sürüklenme Potansiyeli
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri
Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri
A.SESSİZ,M.M.TURGUT,F.G.PEKİTKAN,R.ESGİCİ
Anahtar Kelimeler : Tarımsal Yapı, Mekanizasyon Özellikleri, Diyarbakır
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tarımsal Yapı, Mekanizasyon Özellikleri, Diyarbakır
Tarımsal Yapı, Mekanizasyon Özellikleri, Diyarbakır
P.ÜLGER,E.GÖNÜLOL,F.TORUK
Anahtar Kelimeler : Tarım, Türkiye tarımı, AB süreci
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Öğretimine İlişkin Öneriler
Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Öğretimine İlişkin Öneriler
A.YAĞCIOĞLU
Anahtar Kelimeler : Ziraat mühendisi, Öğretim
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tarımsal Mesleki Eğitimde “AB” Fırsatları
Tarımsal Mesleki Eğitimde “AB” Fırsatları
Y.TEKİN,Y.ULUSOY
Anahtar Kelimeler : Tarımsal eğitim, Mesleki eğitim, Leonardo Da Vinci.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Türkiye’nin Kuzeybatı Bölgesindeki Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
Wind Energy Potential in Northwest Turkey
A.VARDAR.B.EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Bazı Sulama Amaçlı Dalgıç Pompaların Rüzgâr Türbinleri İle Kullanılabilme Olanakları
Using possiblity of Deep Well Irrigation Pumps with Wind Turbines
A.VARDAR.B.EKER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Türkiye de Mısır Üretimi ve Mısır Üretiminde Kullanılan Mekanizasyon Uygulamaları
Türkiye de Mısır Üretimi ve Mısır Üretiminde Kullanılan Mekanizasyon Uygulamaları
N.İZLİ,E.IŞIK
Anahtar Kelimeler : Mısır, Mekanizasyon, İthalat
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri
A.URAS,R.OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Toprak sıkışıklılığı, penetrometre
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Süt Sağım Teknolojilerinde Elektronik Kullanımı
Süt Sağım Teknolojilerinde Elektronik Kullanımı
M.ÇETİN,İ.YALÇIN,R.UÇUCU
Anahtar Kelimeler : Otomasyon, süt üretimi, süt sığırcılığı işletmeleri, sağım ve sensörler
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Hayvan Barınaklarında Dağınık Gerilim Problemi ve Eş Potansiyel Düzlemler
Hayvan Barınaklarında Dağınık Gerilim Problemi ve Eş Potansiyel Düzlemler
M.ÇETİN,R.GÜRHAN.E.ŞİMŞEK
Anahtar Kelimeler : Dağınık gerilim, hayvan davranışları, eş potansiyel düzlemler
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Çilek Üretiminde Solarizasyon Uygulamalarına Yönelik Alternatif Mekanizasyon Zincirinin ve Ekipmanının Belirlenmesi
Çilek Üretiminde Solarizasyon Uygulamalarına Yönelik Alternatif Mekanizasyon Zincirinin ve Ekipmanının Belirlenmesi
Yüksel Aydoğan(1) M. Bülent Coşkun
Anahtar Kelimeler : Mekanizasyon, Çilek, Solarizasyon
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Çanakkale İli Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması*
Çanakkale İli Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması*
Arda Aydın Sakine Özpınar
Anahtar Kelimeler : Buğday verimi, toprak özellikleri, yüzeysel toprak işleme, dişli tırmıklı kazayağı.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Zeytinyağı İşletmeleri İçin Atık Su Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
Zeytinyağı İşletmeleri İçin Atık Su Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
Taner Akbaş M.Bülent Coşkun
Anahtar Kelimeler : Zeytinyağı, atık su, vakum uygulaması, çevre kirliliği
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi
Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi
Hakan Destici(1) Cengiz Özarslan
Anahtar Kelimeler : Pnömatik ekim makinası, talep projeksiyonu, tarla traktörü.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Tek Dane Ekimin Matematik –İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması
Mathematical-Statistical Fundamentals of Single Seed Drilling, and Their Application to the Testing of Seed Drills
İ.ÖNAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Katı ve Sıvı Biyokütle (Biyodizel) Üretiminde Enerji Bilançolarının Karşılaştırılması
Katı ve Sıvı Biyokütle (Biyodizel) Üretiminde Enerji Bilançolarının Karşılaştırılması
Mustafa Acaroğlu
Anahtar Kelimeler : Biyokütle, biyodizel, enerji, enerji bilançoları
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Mekanik Zeytin Hasadında Etkili Parametreler
Mekanik Zeytin Hasadında Etkili Parametreler
Türker Saraçoğlu
Anahtar Kelimeler : Zeytin ağacı, mekanik hasat, fiziksel ve mekaniksel özellikler
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi
Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi
Gülden Özgünaltay Engin Çakır
Anahtar Kelimeler : Traktör, hidrostatik dümenleme, dümenleme etkinliği, dönme yarıçapı
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Necla Toğa
Anahtar Kelimeler : Çiftçi, Mekanizasyon
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Türkiye Konutlarında Yaygın Olarak Kullanılan Bir Gazlı Mutfak Ocağının Isısal Verimi Üzerine Bir Araştırma
Türkiye Konutlarında Yaygın Olarak Kullanılan Bir Gazlı Mutfak Ocağının Isısal Verimi Üzerine Bir Araştırma
Turhan Koyuncu Yunus Pınar Fuat Lüle
Anahtar Kelimeler : Türkiye konutları, gazlı mutfak ocakları, ısısal verim
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Lamas Çayı Üzerinde İçme ve Sulama Amaçlı Su Kullanım Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Lamas Çayı Üzerinde İçme ve Sulama Amaçlı Su Kullanım Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Ahmet Uyan(1) Mehmet Tunç Özcan
Anahtar Kelimeler : Türbin-pompa, Elektro motopomp, Cazibe su temini, Su tüketimi
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Biçerdöverle Mercimek Hasadı
Biçerdöverle Mercimek Hasadı
İbrahim Ethem Güler Fatih Uygan
Anahtar Kelimeler : Mercimek, biçerdöverle hasat, biçerdöver.
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Sağım Tekniği ve Mastitis İlişkisi
Sağım Tekniği ve Mastitis İlişkisi
Gülderen Oysun Nayil Dinkçi Sıddık Gönç
Anahtar Kelimeler : Sağım Tekniği, Mastitis, Süt Kalitesi
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

NACA 23012 Rüzgar Türbin Kanadı Performans Testleri
NACA 23012 Rüzgar Türbin Kanadı Performans Testleri
Ali Vardar Kamil Alibaş
Anahtar Kelimeler : Rüzgar enerjisi, rüzgar tüneli, kanat açıları
Key Words :

Özet Abstract

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (6-8 Eylül 2006 Çanakkale)

Çay Hasadı ve Hasat Sonrası İşlemler
Çay Hasadı ve Hasat Sonrası İşlemler
Sevil N.Karaaslan İ.Kurtuluş Tunçer
Anahtar Kelimeler : Siyah çay, üretim aşamaları
Key Words :

Özet Abstract