Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the National Congress of Agricultural Mechanisation
Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Türkiye’deki Tarım Makinaları Üreticilerine Farklı Bir Bakış
A Different View to Agricultural Machinery Manufacturer in Turkey
Hüseyin Güran ÜNAL, Kamil SAÇILIK, Arif GÖK, Kadir GÖK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Türkiye’de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Determining Agricultural Mechanization Level in Terms of the Regions and the Cities in Turkey
Derya KOÇTÜRK, Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Farklı Yapı ve Düzenlemelerdeki Lastik Tekerleklerin Beton Zeminde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri
Effects on Tractor Performance of Different Tire Constructions and Configurations on Concrete Surface
Sarp Korkut SÜMER, Alaettin SABANCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması
Comparing of Different Tillage and Sowing Systems in Terms of Technical and Economical on the Second Crop Corn Production for Silage
Hasan Ali KARAAĞAÇ, Zeliha Bereket BARUT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Hasat Sonrası Dönemin ve Anız Yakmanın Toprak Penetrasyonu ve Nem İçeriği Değişimine Etkisi
The Effect of Post Harvest Period and Stubble Burning on the Variation of Soil Penetration Resistance and Moisture Content
Tayfun KORUCU, Selçuk ARSLAN, Hüseyin DİKİCİ, Çağatay TANRIVERDİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Yonca ve Susamın Farklı Oluk Şekilli Ekici Makaralardan Akış Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Flow Properties of Alfalfa and Sesame from Feed Roller with Different Groove Shape
Yıldıran YILDIRIM, Nihat TURGUT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Opto-electronic and Camera Measurement Systems Used in the Seed Drill Experiments
Davut KARAYEL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Viyolde Pamuk Fidesi Üretimi ve Dikim Sonrası Fidede Kök, Gövde ve Yaprak Gelişimi
Establishment of Cotton Seedlings in Tray and Root, Leaf and Stem Growth After Transplanting
İsmet ÖNAL, Erdem AYKAS, Harun YALÇIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Sürüklenme Azaltıcı Katkıların Yüksek Çalışma Basınçlarında Sürüklenme Potansiyellerinin ve Püskürtme Karakteristiklerinin Rüzgar Tünelinde Belirlenmesi
Wind Tunnel Evaluation of Drift Reduction Potential and Spray Characteristics with Drift Retardants at High Operating Pressure
Hüseyin GÜLER, Heping ZHU, Erdal ÖZKAN, Richard DERKSEN, Charles KRAUSE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

BİYOFİLTRE: Bitki Koruma Makinalarının Temizliğinde Pestisitlerin Çevreye Bulaşıklıklarının Azaltılmasında Kullanılan Biyolojik Filtre Sistemi
Biobed: A Biological System for Reducing of Pesticide Contamination to Environment at Sprayer Cleaning
Ali Musa BOZDOĞAN, Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Elma Bahçelerinde Yabancı Ot Kontrolünde Yaygın Olarak Kullanılan Toprak İşleme Aletlerinin Yabancı Ot Gelişimi ve Topraktan CO2 Çıkışı Üzerine Etkisi
The Effect of Tillage Machines Widely Used to Weed Control on Weed Growth and Soil CO2 Flux at Apple Orchard
Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Selim UYSAL, Emrah ONURSAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Bir Prototip Silajlık Kaba Yem Sıkıştırma ve Paketleme Tesisinin Performans Değerlendirmesi
Performance Evaluation of Prototype Machine for Pressing And Packaging of Fodders for Silage
Bülent ÇAKMAK, Harun YALÇIN, Hamdi BİLGEN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Santrifüj Pompalarda Gürültü
Noise at Centrifugal Pumps
Sedat ÇALIŞIR, Tanzer ERYILMAZ, Haydar HACISEFEROĞULLARI, Hakan O. MENGEŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Çizelin Yapısal ve İşlevsel Elemanlarında Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Mukavemet Analizi
Strength Analysis on the Constructional and Operational Components of a Chisel Using Finite Element Method
H.Kürşat ÇELİK, Mehmet TOPAKCI, Deniz YILMAZ, İbrahim AKINCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Sıvılarda Ultrasonik Hız Ölçümlerine Uygun Bir Düzeneğin Geliştirilmesi
Development of an Ultrasonic Velocity Measurement System for Liquids
Ali Bülent KOÇ, Caner KOÇ, Mustafa VATANDAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Tarla Pülverizatörlerinin Aktif Dengelenmesi İçin Mekatronik Bir Sistemin Geliştirilmesi
Development of a Mechatronic System for Active Suspension of Field Sprayers
Caner KOÇ, Rahmi KESKİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Doğal Dolaşımlı ve Kapalı Tip Güneşli Su Isıtıcı Sistemler İçin Kullanılan Eşanjörlerin Verimlerinin Belirlenmesi
Determination of Efficiency of Heat Exchangers Used for Natural Circulation and Closed Type Solar Water Heaters
Turhan KOYUNCU, Yunus PINAR, Fuat LÜLE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Haşhaş Yağı Esterlerinin Bir Diesel Motorda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
Determination of the Possibilities of Using Poppy Oil in a Diesel Engine
A. Konuralp ELİÇİN, Kamil SAÇILIK, Doğan ERDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of Effects a Diesel Engine Performance and Emission Characteristics of Canola Oil Esters
Bahar ALPGİRAY, A. Konuralp ELİÇİN, Recai GÜRHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Pamuk ve Susam Saplarının Briketlenmesi Üzerine Bir Çalışma
A Study on Briquetting of Cotton and Sesame Stalks
Ahmet KÜRKLÜ, Sefai BİLGİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi
Composting of Chicken Manure, Carnation and Grass Wastes
Recep KÜLCÜ, Osman YALDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Ozon Uygulamasının Kuru İncirde Mikrobiyel Flora, Aflatoksin B1 ve Değirmen Güvesi (Ephestia kühniella Zeller) Üzerine Etkileri
The influences of Ozone Treatment on Microbial Flora, Aflatoxin B1 and Ephestia of Dried Fig
Serdar ÖZTEKİN, Ali Arda IŞIKBER, Bülent ZORLUGENÇ, Feyza Kıroğlu ZORLUGENÇ, Rıfat ULUSOY, Serdar SATAR, Bülend EVLİYA, Hasan FENERCİOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Elma Dilimlerinin İnce Tabaka Halinde Kuruma Karakteristiği
The Thin Layer Drying Characteristics of Apple Slices
Nursel HEYBELİ, Can ERTEKİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Siirt Çeşidi Antepfıstıklarının Aerodinamik Özelliklere Göre Ayrılması
Separation of Siirt Cultivar Pistachio According to their Aerodynamic Properties
Refik POLAT, Poyraz ÜLGER, Türkan AKTAŞ, Ümran ATAY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Domates Kasalarında Titreşim Etkisiyle Oluşan Eksenel Kuvvetlerin Belirlenmesi İçin Prototip Ölçüm Setinin Geliştirilmesi
Development of a Prototype Measurement Apparatus for Determining Axial Forces Occurred with the Affects of Vibration in Tomatoes Crates
İbrahim S. DALMIŞ, Birol KAYİŞOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi
A Determination on the Agricultural Mechanization Level in Karaman
Mehmet Uğur YILDIZ, Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Bitlis İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Agrıcultural Mechanization Level, Its Problems And Suggestions For Better Mechanization İn Bitlis Province
M.KOÇAK,A.ONURBAŞ AVCIOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri
Agricultural Structures and Mechanization Properties of The Farms in Kastamonu Province
H.G.ÜNAL,K.SAÇILIK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Modern ve Geleneksel Sera İşletmelerinin Kıyaslanması
The Comparison of Modern and Conventional Farms in Greenhouse Vegetable Cultivation of Antalya Province
M.ÇANAKCI,İ.AKINCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Erzurum Yöresinde Nohut Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Olanakları
The Problems of the Mechanization of Chickpea Production at Erzurum Region and Solving Suggestions
İ.E.GÜLER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu
Agricultural Structure and Mechanization Level of Rice Farming in Gönen (Balıkesir) Region
G.ÇİÇEK,S.ÖZPINAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Isparta İlindeki Tarım Alet-Makine Üretimi Yapan Firmalar ve Sorunları
Agricultural Tool-Machinery Manufacturers and Their Problems in Isparta, Turkey
A.K.BAYHAN,O.YAŞLI,O.GÖKDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Eğirdir İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Özellikleri
Agricultural Structures and Mechanization Properties of The Farms in Eğirdir District
A.K.BAYHAN,O.GÖKDOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Şanlıurfa İlinde Bulunan Büyük Tarım İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyi
Agricultural Mechanization Level for the Large Farms in Şanlıurfa
Y.VURARAK,C.SAĞLAM,A.ÇIKMAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of Effects for Usage of Biodiesel Mixtures at Different Rates on Engine Characteristics of an Agricultural Tractor
H.EMİROĞLU,C.ÖZARSLAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Tarım Traktörlerinde Güvenlikle İlgili Özellikle
Safety Features on Agricultural Tractors
E.BAŞER,A.AYBEK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

İkinci Ürün Mısırda Sırta Ekim Yönteminin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi
The Determination of Practicability of Ridge Tillage Method in Second Crop Maize
İ.YALÇIN,N.TOPUZ,İ.YAVAŞ,A.ÜNAY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Pamukta Farklı Üretim Tekniklerinin ve Büyüme Düzenleyicisi Pix’in Verim ve Erkencilik Üzerine Etkisi
The Effects of Different Farming Techniques and Growth Regulator PIX’s on Seed Cotton Yield and Earliness in Cotton
İ.YALÇIN,N.TOPUZ,İ.YAVAŞ,A.ÜNAY
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Fideden Ana ve İkinci Ürün Pamuk Üretim Olanakları
Main and Second Crop Production from Cotton Seedlings
İ.ÖNAL,E.AYKAS,H.YALÇIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Toprak Kanalı Tasarımı ve Özellikleri
Design of a Soil Bin and Its Specifications
Mehmet TOPAKCI, Aziz ÖZMERZİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Pamukta Verim ve Toprak Parametrelerine Yönelik Mekansal Değişkenliğin Pratik Bir İncelenmesi
A Pratical Studying Spatial Variability of Yield and Soil Parameters in Cotton
Ufuk TÜRKER; Yasemin VURARAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması
Determination of Effects on Soil Physical Properties of Different Stubble Seeding Methods in Second Crop Sesame ( Sesamum İndicum L.)
R.SAĞLAM,A.ÇIKMAN,Y.VURARAK,İ.TOBİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Teknikleri: Felsefesi ve Türkiye’de Uygulama Olanakları
Conservation Tillage and direct seeding; its philosophy and applications in Turkey
Engin ÇAKIR, Erdem AYKAS, Harun YALÇIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi
Changes in Some Physical and Chemical Properties of Domat and Gemlik Olive Varieties During Ripening
G.KAYGISIZEL,E.GÜZEL,A.İNCE,T.KEÇELİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

EUREPGAP Sertifikasyonu ve Yaş Meyve-Sebze Sektöründeki Önemi
EUREPGAP Certification and its Important Role in Fresh Fruit and Vegetable Sector
O.SÖYLER,S.SAYIN,M.T.ÖZCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Ürün Kayıpları ve Nedenleri
Losses of Post Harvesting of Horticultural Crops and Reasons
A.SESSİZ,G.ÖZDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Biberin Hasat Sonrası Teknolojisi
Postharvest Technology of Pepper
Abdullah SESSİZ, F. Göksel PEKİTKAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Hasat Sonrası İşlemlere Yönelik Özelliklerinin Saptanması
Determination of Properties Related With Postharvest Processes of Some Olive Cultivars for Oil Production
C.SAĞLAM,T.AKTAŞ,R.POLAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Badem Meyvesinin Mekanik Hasadı
Mechanical Harvesting of Almond
R.POLAT,M.GÜNER,E.DURSUN,D.ERDOĞAN,İ.GEZER,H.I.C.BİLİM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Farklı Renk Sistemlerinin Elmanın Hasat Sonrası Değerlendirmesindeki Etkinlikleri
Efficiencies of Color Systems in Post Harvest Management of Apples
İ.KAVDIR,H.KOCABIYIK,M.B.BÜYÜKCAN,K.CEYLAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması
Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality
İ.KAVDIR,M.B.BÜYÜKCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Elma Taşımacılığı Sırasında Oluşan Kalite Kaybı Üzerine Etkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of the Some Factors Influencing the Quality Loss Occurring During Apple Transportation
K.K.VURSAVUŞ,F.ÖZGÜVEN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Golden Delicious, Stark Krimson ve Granny Smith Elma Çeşitlerinin Çarpma Zedelenme Hassasiyetinin Belirlenmesi
Determining the Impact Bruise Susceptibility of Golden Delicious, Stark Krimson and Granny Smith Apple Varieties
K.K.VURSAVUŞ,F.ÖZGÜVEN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Hidrolik Pompa İmalatı Yapan Bir İşletmede Hata Türü ve Etkileri (HMEA) Analizi Uygulaması
Preparation Study for Failure Mode and Effects Analysis Working in a Factory Produced Hydraulic Pumps
A.Y.ŞEFLEK,K.ÇARMAN,Y.KARA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Türkiye Tarımsal Artık Potansiyeli ve Alternatif Kullanım Olanakları
Potentials of Agricultural Residues as Raw Materials and Their Alternative Usage Possibilities in Turkey
T.KORUCU,F.MENGELOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Nanoteknoloji ve Tarımda Uygulama Olanakları
Nanotechnology and Application Possibilities in Agriculture
T.AKBAŞ,C.ÖZARSLAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Sera Otomasyon Sistemlerine İlişkin Bilgisayar Uygulamaları
Computer Applications Related to Greenhouse Automation Systems
B.DEMİR, İ.ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Spektroradyometreler ve Tarımda Kullanım Alanları
Spectroradiometers and Their Applications in Agriculture
M.KESKİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporatif Serinletme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri
Some Performance Characteristics of Evaporatif Cooling Pad at Three Water Flow Rates Through the Pad in Çukurova Regions
Nuray KOÇ, Yılmaz YILDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyon Özellikleri
Livestock Mechanization Properties of the Farms in Diyarbakır Region
R.ESGİCİ,M.M.TURGUT,F.G.PEKİTKAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Ege Bölgesinde Kullanılan Bazı Yem Karıştırma ve Dağıtma Arabalarının Özellikleri
Features of Some Mixer Wagons in Aegean Region
Harun YALÇIN, Mehmet EVRENOSOĞLU, Hamdi BİLGEN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Çiftçi Şartlarında Sabit Silolarda Geleneksel Yöntemlerle Yapılan Silo Yeminin Yem Niteliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
A Research on Determining the Quality of Silo Fodder Produced in Stationary Silos of Farmers by Using Conversional Methods.
Cihat YILDIZ, Yücel ERKMEN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Doğrudan Değmeli Kurutucunun Maydanoz ( Petroselinum crispum ) Bitkisinin Kuruma Süresine ve Kalitesine Etkisi
The Effect of Contact Dryer on the Quality and Drying Time of Parsley ( Petroselinum Crispum )
Hakan POLATCI, Sefa TARHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Trakya Bölgesinde Kullanılan Çeltik Kurutma Makineleri ve Bunların Pirinç Kalite Parametrelerine Etkileri
Silo Type Paddy Dryers Used in Trakya Region and Effects on Quality Parameters of Paddy
Suat ÇATAK, Türkan AKTAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Kırmızı Biberin Kurutulmasında Gelişmeler
Improvements on Red Pepper Drying
Saim BASTABAN, Bahadır SAYINCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Kırmızı Pul Biberin Ozonlanmış Su ile Sterilize Edilmesi ve Mikrodalga Enerjisi ile Kurutulması
Sterilization Red Chili Pepper by Ozonated Water and Its Drying by Microwave Energy Abstract
A.D.DUMAN,T.ERDEM,A.A.IŞIKBER,S.ÖZTEKİN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Bağlarda Kalıntı Ve Damla Dağılımı Üzerine Pülverizatör İlerleme Hızı Değişiminin Etkisi
The Effect of Changing of The Sprayer Speed on Spray Distribution and Droplet Distribution in Vineyard
İ.H.CELEN,S.ARIN,M.R.DURGUT,E.OKUR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Türkiye’deki Pülverizatörlerde Kullanılan Pistonlu ve Piston-Membranlı Pompaların Karakteristik Özellikleri
Characteristic Features of Piston and Piston-Diaphragm Sprayer Pumps Used on Sprayers In Turkey
Y.G.ÖZDEMİR,E.DURSUN,M.TURKOĞLU,Y.ÜNSAL,A.T.SERİM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Tarım İlaçları İçerisine Katılan Yayıcı-Yapıştırıcıların Püskürtme Tekniği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Spray Adjuvants Mixed With Spray Chemical in Terms of Spraying Parameters
Murat TEMELDAŞ, Ali BAYAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Havadan İlaçlama Uygulamalarına Genel Bir Bakış
A General Look to Aerial Application
M.M.TURGUT,İ.TOBİ,F.BARUTCU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (2007 Kahramanmaraş)

Hydro-Sorting of Apple Using Terminal Velocity in Water
Hydro-Sorting of Apple Using Terminal Velocity in Water
Kamran KHEIRALIPOUR, Ahmad TABATABAEEF AR, Hossein MOBLI, Shahin RAFIEE, Ali RAJABIPOUR, Ali JAFARI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract