Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Importance of Innovation in Agriculture
Importance of Innovation in Agriculture
S. TEMEL , R.C.AKDENİZ, F. VARDAR SUKAN
Anahtar Kelimeler : Agriculture sector, R&D, i nnovation, innovation network
Key Words : Agriculture sector, R&D, i nnovation, innovation network

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Türkiye ve AB Ülkelerinde Ye nilenebilir Enerji Kaynaklar ı Politikalar ı ve Hedefler
Türkiye ve AB Ülkelerinde Ye nilenebilir Enerji Kaynaklar ı Politikalar ı ve Hedefler
S. BACAK, R. KÜLCÜ, K. EKİNCİ
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerji, Yenile nebilir enerji politikalar ı , Yenilenebilir enerji hedefleri
Key Words : Renewable energy, Renewable energy policies, Renewable energy targets

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

A Research on the Direct Utiliz ation of Standard Vegetable Oils as a Fuel in Diesel Engine *
A Research on the Direct Utiliz ation of Standard Vegetable Oils as a Fuel in Diesel Engine *
H. OĞUZ , T. ERYILMAZ, H. ÖĞÜT, F. DEMİR, M.CİNİVİZ
Anahtar Kelimeler : Vegetable oil, Safflower, Diesel Engine, Kit
Key Words : Vegetable oil, Safflower, Diesel Engine, Kit

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Mechanization Properties and Users’ Evaluations of Farm Tractors in Eastern Mediterranean Turkey
Mechanization Properties and Users’ Evaluations of Farm Tractors in Eastern Mediterranean Turkey
A. AYBEK, H. SENEL
Anahtar Kelimeler : Tractor, mechanization, technical properti es, farmer evaluation, Eastern Mediterranean
Key Words : Tractor, mechanization, technical properti es, farmer evaluation, Eastern Mediterranean

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Çiftçilerin Traktör Tercihlerinin Konjoint Analizi ile Belirlenmesi
Farmers’ Tractor Preferences Via Conjoint Analysis
M. CANKURT, B. MİRAN, E. GÜLSOYLU
Anahtar Kelimeler : Tractor Preferences, Consumer Behaviour, Conjoint Analysis, Aydın
Key Words : Tractor Preferences, Consumer Behaviour, Conjoint Analysis, Aydın

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Comparison of Different Strip Soil Tillage Methods in Second Crop Maize in Terms of In put Usage in Harran Plain Conditions
Comparison of Different Strip Soil Tillage Methods in Second Crop Maize in Terms of In put Usage in Harran Plain Conditions
A. ÇIKMAN, R. SAĞLAM, Y. VURARAK,T. MONİS, A.S. NACAR, İ. TOBİ
Anahtar Kelimeler : Strip soil tillage, second crop maize, redu ced soil tillage, stubble drilling, economic analysis
Key Words : Strip soil tillage, second crop maize, redu ced soil tillage, stubble drilling, economic analysis

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Effect of Field Size on Mechanical Wheat Seeder Performance in Reclai med Lands of Egypt
Effect of Field Size on Mechanical Wheat Seeder Performance in Reclai med Lands of Egypt
Mona M. A. HASSANN, Islam M.M. KHATER, B. YAŞAR
Anahtar Kelimeler : Wheat, energy, seeder, reclamation, fuel consumption
Key Words : Wheat, energy, seeder, reclamation, fuel consumption

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Comparison Study Between Some Land Reclamation Machinery to Evaluate the Perf ormance in the New Reclaimed Areas of Egypt
Comparison Study Between Some Land Reclamation Machinery to Evaluate the Perf ormance in the New Reclaimed Areas of Egypt
Islam M. M. KHATER
Anahtar Kelimeler : Motor grader, Landleveller, Machine productivity, Energy.
Key Words : Motor grader, Landleveller, Machine productivity, Energy.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Buğday Üretiminde Optimum Ha sat Döneminin Belirlenmesi
Determination of Optimum Harvesting Period in Wheat Harvesting
Sait M. SAY
Anahtar Kelimeler : Buğday hasadı , Optimum hasat dönemi, Zamanlılık
Key Words : Wheat Harvesting, Optimum Ha rvesting Period, Timeliness

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ege Bölgesi Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Mekanik Hasat Kriterlerinin Belirlenmesi
Determination of Mechanical Harvest Criteria of Some Ege Reagion Oil Olive Variety
T. SARAÇOĞLU, E. ULUSOY
Anahtar Kelimeler : Zeytin, zeytin hasat mekanizasyonu, zeytin hasat makinas ı
Key Words : Olive, olive harvest mechaniz ation, olive harvest machine

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Washington Navel Portakal ı n Hasat Sonras ı İş lemlere Yönelik Fiziksel ve Sürtünme Özelliklerinin Belirlenmesi
Determining the Physical and Frictio nal Properties of Washington Navel Orange Fruit Related to Post-Harvest Technology
N. ÇALIŞKAN, K. K. VURSAVUŞ
Anahtar Kelimeler : Portakal, fiziksel özellikler, sürtünme özellikleri, sürtünme katsayısı
Key Words : Orange, physical properties, frictional properties, coefficient of friction

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Bilgisayarlı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Elma Tasnifi
Fruit Grading Using Digital Im age Processing Techniques
G. TONGUÇ, A. K. YAKUT
Anahtar Kelimeler : Görüntü işleme, Sayısal Görüntü işleme, Makine görüsü, Meyve tasnifi.
Key Words : Image process, Digital image process, Machine vision, Fruit classification

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Volume Determination of Kahramanmaras Red Pepper ( Capsicum annuum L. ) by Using Image Analysis Technique
Volume Determination of Kahramanmaras Red Pepper ( Capsicum annuum L. ) by Using Image Analysis Technique
A. BEYAZ, M.M. OZGUVEN R. OZTURK, A. I. ACAR
Anahtar Kelimeler : Physicomechanic properties, Kahramanmaras red pepper, Image analysis, the volume of an agricultural product, Grading.
Key Words : Physicomechanic properties, Kahramanmaras red pepper, Image analysis, the volume of an agricultural product, Grading.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Design and Manufactu re of Prototype Leek Harvesting Machine
Design and Manufactu re of Prototype Leek Harvesting Machine
S. UĞURLUAY, M.T. ÖZCAN, E. GÜZEL, A.İNCE
Anahtar Kelimeler : Leek harvesting, leek, vegetable, mechanization, prototype machine
Key Words : Leek harvesting, leek, vegetable, mechanization, prototype machine

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Sırtta Taşınan Çay Gübreleme Makinesi Prototipi
The Prototype Knapsack Fertilizer Applicator for Tea Plants
İ. ÖNAL
Anahtar Kelimeler : Sırtta taşınan gübre dağıtma makinası , gübreleme organları , gübreleme abağı
Key Words : Knapsack fertilizer applicator, fe rtilizing organs, fertilizing nomogram

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Harvesting of Kahramanmaraş Red Pepper by a Trajectory Based Prototype Machine
Harvesting of Kahramanmaraş Red Pepper by a Trajectory Based Prototype Machine
O. E. AKAY, M.T. ÖZCAN
Anahtar Kelimeler : K.Maraş Red Chilli pepper, mechanically harv est, four-bar linkage, kinematic simulation.
Key Words : K.Maraş Red Chilli pepper, mechanically harv est, four-bar linkage, kinematic simulation.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Determination of the Relationships am ong Electrical Conductivity, Humidity and Temperature Values of some Agricultural Products during the Process of Drying
M.ERDEN, B. COŞKUN
Anahtar Kelimeler : Elektriksel iletkenlik, Güneşte kurutma, Nem, Sıcaklık
Key Words : Electrical conductivity, Sun drying, Humidity, Temperature

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Intermittent and Continuous Microwave-Convective Air Drying of Potato (Lady rosetta ): Drying Kinetics, Energy Consumption and Product Quality
Intermittent and Continuous Microwave-Convective Air Drying of Potato (Lady rosetta ): Drying Kinetics, Energy Consumption and Product Quality
Y. SOYSAL
Anahtar Kelimeler : energy consumption, intermittent microwave drying, potato, colour, sensory quality
Key Words : energy consumption, intermittent microwave drying, potato, colour, sensory quality

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ispanağın Havayla, Vakumla ve Suyla Ön Soğutulmasındaki Kalite ve İşletim Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Operating and Quality Parameters During Air Blast, Vacuum and Hydro Pre-cooling of Spinach
İ. ALİBAŞ , R. OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Ispanak, suyla ön soğutma, vakumla ön soğutma, havayla ön soğutma, enerji tüketimi, kontrollü atmosfer odası
Key Words : Spinach, hydro precooling, air blast coolin g, vacuum cooling, energy consumption, Modified atmosphere room.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Stress Analysis of the Drum Shaft Used in Threshing Machines by Finite Element Method
Stress Analysis of the Drum Shaft Used in Threshing Machines by Finite Element Method
M. BAHADIR, A.Y. ŞEFLEK, K.ÇARMAN , M.H. SONMETE
Anahtar Kelimeler : Threshing machine, Drum shaft, Finite element, Stress analysis
Key Words : Threshing machine, Drum shaft, Finite element, Stress analysis

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

İki Farklı Motorlu Tırpanın Titreşim ve Gürültü Değerlerinin Belirlenmesi
Vibration and Noise Characteristics of Two Different Types of Trimmers
B.ÇAKMAK, F. N. ALAYUNT
Anahtar Kelimeler : titreşim, motorlu tırpan, gürültü.
Key Words : vibration, trimmer, sound

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Seralarda Kat ı Yak ı tl ı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması
The Selection of Elements Composing Solid Fuel and Geothermal Heating Systems in Greenhouses and Comparison of These Systems in Point of Costs
E. KARACABEY, A.K.YAĞCIOĞLU
Anahtar Kelimeler : Sera, ısıtma, jeotermal enerji, katı yakıt
Key Words : Greenhouse, heating, geothermal energy, solid fuel

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Anamur Yöresindeki Muz Seralarında Doğal Havalandırma Etkinliği ve Havalandırma Açıklığı Alanının Belirlenmesi
Determination of Natural Ventilation Efficiency and Ventilation Openings Area in Banana Greenhouses of Anamur Region
C. TURKAY , H.H. ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Muz serası, do ğ al havalandırma etkinliği, havalandırma açıklığı
Key Words : Banana greenhouse, natural ventilation efficiency, ventilation openings

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve İnsan İşgücü Kullanımı
Agricultural Operations Applied and Labour Usage on Greenhouse Vegetable Cultiv ation in Antalya Province
M. ÇANAKCI, İ. AKINCI
Anahtar Kelimeler : Sera sebze yetiştiriciliği, insan işgücü kullanımı, planlama
Key Words : Greenhouse vegetable production, labour usage, planning

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tek Diskli Tip Ahır Gübresi Dağıtıcısının Performansı
Performance of Single Spinning-Disk Type Solid Manure Spreader
O. ÖZBEK, K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Ahır gübresi, ahır gübresi dağıtıcısı, dağılım düzgünlüğü
Key Words : Farm manure, solid manure spreader, distribution uniformity

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Farklı Depolama Koşulları Altında Balya Silajlarındaki Renk Değişimleri
Color Changes of Bale Sila ge under Different Storage Conditions
F. TORUK, E. GÖNÜLOL, P. ÜLGER
Anahtar Kelimeler : yonca balya silajı, depolama koşulları , silaj yüzey rengi, sarma sayısı , plastik rengi
Key Words : alfalfa bale silage, storage condition, silage surface color, number of layer, polyethylene color

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Derin Kuyu Pompalarında Kademe Sayısının Pompa İşletme Karakteristiklerine Etkisi
The Effects of Stage Number on Pump Operation Characteristics in Vertical Li ne Shaft Deep Well Irrigation Pumps
S. TOPRAK, S. ÇALIŞIR
Anahtar Kelimeler : Türbin derin kuyu pompaları , pompa performansı , kademe sayısı , pompa verimi
Key Words : Turbine deep well pumps, pump perfor mance, stage number, pump efficiency

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tarımsal Sulamada Kullanılan Pompaların Karakteristik Değerlerinin Laboratuvar Koşullarında Bilgisayar Destekli Olarak Belirlenmesi
Determination of the Characteristics of the Pumps Used in Agricultural Irrigaton with Computer Aided in Laboratory Condition
V. DEMİR, H. YÜRDEM, T. GÜNHAN
Anahtar Kelimeler : Santrifüj pompa, dalgıç pompa, derin kuyu pompası , pompa deneme düzeni
Key Words : Centrifugal pump, submersible pump, deep well pump, pump test

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Küçük Ölçekli Sürekli Beslemeli Bir Biyogaz Tesisinin Çalışma Şartlarının Belirlenmesi
Determination of Working Conditions of a Small-Scale and Continuous Flow Biogas Units
H. AFACAN, A. KASAP
Anahtar Kelimeler : Biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji, hayvansal atıklar
Key Words : Biogas utilization, renewable energy, manure

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Effect of Minimum Tillage Systems on the Soil Conservation and Sustainability of Agricultural Production
Effect of Minimum Tillage Systems on the Soil Conservation and Sustainability of Agricultural Production
T. RUSU, P. GUS, I. BOGDAN, P. I. MORARU, A. POP, I. PACURAR, D. CLAPA, D.I. MARIN, L.I.POP
Anahtar Kelimeler : minimum tillage, agricultural production, soil conservation.
Key Words : minimum tillage, agricultural production, soil conservation.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

The Effect of 15 Years of Direct Drilling Application: Part I - S Index and Carbon Sequestration
The Effect of 15 Years of Direct Drilling Application: Part I - S Index and Carbon Sequestration
J. WERESZCZAKA, J. NIEDŹWIECKI, B. GOŁĘBIOWSKI, S. PUŻŃSKI
Anahtar Kelimeler : tillage systems, no-till, direct drilling , moldboard ploughing, S index, carbon sequestration, water retention characteristics
Key Words : tillage systems, no-till, direct drilling , moldboard ploughing, S index, carbon sequestration, water retention characteristics

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Influence of Crop-Pas ture Rotation and Tillage System on Yields of Wheat, Soybean, Barley, Sorghum and Sunflower in Uruguay
Influence of Crop-Pas ture Rotation and Tillage System on Yields of Wheat, Soybean, Barley, Sorghum and Sunflower in Uruguay
O. ERNST , G. SIRI-PRIETO, M. CADENAZZI
Anahtar Kelimeler : No tillage; crop-pasture rotation
Key Words : No tillage; crop-pasture rotation

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Influence of Different Soil Tillage Systems on Soybean Yield and Yield Components
Influence of Different Soil Tillage Systems on Soybean Yield and Yield Components
B. STIPEŠEVIĆ, D. JUG, I. JUG , I. ŽUGEC ,M. STOŠIĆ, D. KOLAR
Anahtar Kelimeler : Soybean, Ploughing, Diskharrowing, Nitrogen, Inoculation
Key Words : Soybean, Ploughing, Diskharrowing, Nitrogen, Inoculation

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Impact of Catch Crops Use in the Systems of Conservation Soil Tillage
Impact of Catch Crops Use in the Systems of Conservation Soil Tillage
M. JAVŮREK, M. VACH
Anahtar Kelimeler : catch crops, nitrogen losses, nitrogen fixation, cover of soil surface, evaporation decrease, soil organic matter, soil quality, crop yield increase.
Key Words : catch crops, nitrogen losses, nitrogen fixation, cover of soil surface, evaporation decrease, soil organic matter, soil quality, crop yield increase.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Effect of Traditional, Reduced and Zero-Tillage for Winter Wheat on Soil Physical Properties
Effect of Traditional, Reduced and Zero-Tillage for Winter Wheat on Soil Physical Properties
E.A .CZYŻ, A. R. DEXTER
Anahtar Kelimeler : Tillage: traditional, reduced and zero-tillage systems, Soil water content, Soil bulk density, Soil stability in water, Readily-dispersible clay(RDC),Soil physical quality( S index ).
Key Words : Tillage: traditional, reduced and zero-tillage systems, Soil water content, Soil bulk density, Soil stability in water, Readily-dispersible clay(RDC),Soil physical quality( S index ).

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Effect of Planting Methods and Seeding Rates on Grain Yield and Yield Components of Durum Wheat ( Triticum durum ) in Harran Plain
Effect of Planting Methods and Seeding Rates on Grain Yield and Yield Components of Durum Wheat ( Triticum durum ) in Harran Plain
Y. KABAKCI
Anahtar Kelimeler : Conventional seedbeds. Raised bed planting, Furrowed planting, Seeding rate, Durum Wheat
Key Words : Conventional seedbeds. Raised bed planting, Furrowed planting, Seeding rate, Durum Wheat

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Performance of the Metering Unit and Soil Engaging Components of a Direct Seeding Machine
Performance of the Metering Unit and Soil Engaging Components of a Direct Seeding Machine
İ. ÖNAL, A. YAZGI GÜCÜYEN, A. DEĞİRMENCİOĞLU
Anahtar Kelimeler : Direct seeding machine, precisio n seeding, stubble mulch seeding
Key Words : Direct seeding machine, precisio n seeding, stubble mulch seeding

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Physical Condition of Cent ral Argentina Haplustolls Under Different No Tillage Variants
Physical Condition of Cent ral Argentina Haplustolls Under Different No Tillage Variants
B. PARRA , A. BECKER, M. CANTÚ, J. PAZ FERREIRO
Anahtar Kelimeler : soil physics, compaction, Haplustolls, Proctor test.
Key Words : soil physics, compaction, Haplustolls, Proctor test.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Sugar Beet Yield Comparison Between Conventional Tillage and Zero Tillage Fiel ds in Hokkaido Japan
Sugar Beet Yield Comparison Between Conventional Tillage and Zero Tillage Fiel ds in Hokkaido Japan
T. KATAOKA , M. E. BURCE, H. OKAMOTO ,Y. SHIBATA, El Kamil TOLA
Anahtar Kelimeler : conservation tillage, zero tillage, yield monitoring, sugar beet, weed
Key Words : conservation tillage, zero tillage, yield monitoring, sugar beet, weed

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Factors Affecting the Use of Conservation Tillage in the South East Anatolia Region of Turkey
Factors Affecting the Use of Conservation Tillage in the South East Anatolia Region of Turkey
S. GÜRSOY
Anahtar Kelimeler : conservation tillage, no -tillage, crop production
Key Words : conservation tillage, no -tillage, crop production

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Cotton Production of Main and Second Crop Established from Seedlings in Aegean Region
Cotton Production of Main and Second Crop Established from Seedlings in Aegean Region
İ. ÖNAL, E. AYKAS, H. YALÇIN
Anahtar Kelimeler : Transplanting of cotton, twin rows sowing technique, main and second crop cotton production.
Key Words : Transplanting of cotton, twin rows sowing technique, main and second crop cotton production.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

A Comparative Study of the E ffect of a Single Sewage Sludge Addition on Soil Microbial Activity in Cultivated Land and Disturbed Saprolite
A Comparative Study of the E ffect of a Single Sewage Sludge Addition on Soil Microbial Activity in Cultivated Land and Disturbed Saprolite
E. VIDAL VÁZQUEZ , A. P. D. SILVEIRA, M. C. ALVES,C. A. ABREU, J. PAZ FERREIRO
Anahtar Kelimeler : biosolid, sewage sludge, microbial activity
Key Words : biosolid, sewage sludge, microbial activity

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Spatial Variability of Soil Physic al and Chemical Attributes Related to Agregation Status of Two Ferralsols Under No-Tillage of the State of São Paulo (Brazil)
Spatial Variability of Soil Physic al and Chemical Attributes Related to Agregation Status of Two Ferralsols Under No-Tillage of the State of São Paulo (Brazil)
S. R. VIEIRA, S. C.Falci DECHEN, G.DUFRANC,G.M. SIQUEIRA
Anahtar Kelimeler : geostatistics, kriging, variograms, soil physical, soil chemistry, soil management.
Key Words : geostatistics, kriging, variograms, soil physical, soil chemistry, soil management.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Spatial Distribution of Biologic al Attributes of Two Ferralsol in The State of São Paulo (B razil) Under No-Tillage System
Spatial Distribution of Biologic al Attributes of Two Ferralsol in The State of São Paulo (B razil) Under No-Tillage System
S. R. VIEIRA , S.C. Falci DECHEN, G. DUFRANC,G. M. SIQUEIRA
Anahtar Kelimeler : geostatistics, kriging; variograms, soil biology, microbial biomass, soil management.
Key Words : geostatistics, kriging; variograms, soil biology, microbial biomass, soil management.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Conservation Tillage Prac tices in Organic Vineyard
Conservation Tillage Prac tices in Organic Vineyard
E. ÇAKIR, H. YALÇIN, F. ATEŞ
Anahtar Kelimeler : Conservation tillage, tillage, vineyard, organic grape production
Key Words : Conservation tillage, tillage, vineyard, organic grape production

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Nutrient Concentration and Distribution in Maize as Affected by Different Tillage Systems in the Çanakkale Province, Turkey
Nutrient Concentration and Distribution in Maize as Affected by Different Tillage Systems in the Çanakkale Province, Turkey
S. ÖZPINAR, A. ÖZPINAR
Anahtar Kelimeler : Tillage systems, macro-micro nutrients; maize
Key Words : Tillage systems, macro-micro nutrients; maize

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tillage and Cover Crop Effects on Maize Yield and Soil Nitrogen
Tillage and Cover Crop Effects on Maize Yield and Soil Nitrogen
S. ÖZPINAR, A. ÇAY
Anahtar Kelimeler : Tillage systems, vetch biomass, N-accumulation, maize N-uptake
Key Words : Tillage systems, vetch biomass, N-accumulation, maize N-uptake

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

A Microcontroller-Based Data Logging System for Cone Penetrometry
A Microcontroller-Based Data Logging System for Cone Penetrometry
M. NADERI-BOLDAJI, R. ALIMARDANI, A.SHARIFI, A. TABATABAEEFAR
Anahtar Kelimeler : Data logging system; Microcontroller; Cone index; Strain gage; Photodiode sensor
Key Words : Data logging system; Microcontroller; Cone index; Strain gage; Photodiode sensor

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Relationships Between Grain Dry Matter of Common Bean and Soil Physical Properties of an Oxisol Under Minimum Tillage at The Brazili an “Cerrado” Region
Relationships Between Grain Dry Matter of Common Bean and Soil Physical Properties of an Oxisol Under Minimum Tillage at The Brazili an “Cerrado” Region
R. MONTANARI , Morel de Passos e CARVALHO, G. M. SIQUEIRA , A. PAZ GONZÁLEZ, J. DAFONTE DAFONTE
Anahtar Kelimeler : Common bean, no-tillage, Oxisol, Brazilian “Cerrado”, geostatistics
Key Words : Common bean, no-tillage, Oxisol, Brazilian “Cerrado”, geostatistics

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Evaluation of Long Term No Tillage Effects on the Spatial Variability of Crop Yield and Soil Properties
Evaluation of Long Term No Tillage Effects on the Spatial Variability of Crop Yield and Soil Properties
S. R.VIEIRA, S. C. Falci DECHEN; A. PAZ GONZALEZ
Anahtar Kelimeler : geostatistics, semivariogram, kriging, grain crop yield.
Key Words : geostatistics, semivariogram, kriging, grain crop yield.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Soil Must be Kept at Field Water Content for Evaluation of Soil Physical Quality
Soil Must be Kept at Field Water Content for Evaluation of Soil Physical Quality
A.R. DEXTER, G. RICHARD , E.A. CZYZ , J. DAVY, O. DUVAL, I. COUSIN
Anahtar Kelimeler : Atterberg limits; Effective stresses; Readily- dispersible clay; Soil physical quality, van der Waals force
Key Words : Atterberg limits; Effective stresses; Readily- dispersible clay; Soil physical quality, van der Waals force

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Soil Compaction Alleviation as a Solution in the Climate Stress Mitigation
Soil Compaction Alleviation as a Solution in the Climate Stress Mitigation
M. BIRKÁS, D. JUG , A. STINGLI, T.KALMÁR, A. SZEMŐK
Anahtar Kelimeler : tillage-induced compaction, allevi ation, climate stress, mitigation
Key Words : tillage-induced compaction, allevi ation, climate stress, mitigation

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Properties and Shear Strength of Insitu and Compacted Termite Mound Soil (TMS) in Akure South-western Nigeria
Properties and Shear Strength of Insitu and Compacted Termite Mound Soil (TMS) in Akure South-western Nigeria
Seth I MANUWA
Anahtar Kelimeler : termite mound, properties, shear strength, Nigeria
Key Words : termite mound, properties, shear strength, Nigeria

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Some Mechanical Properties an d Workability of Soils in a Karadeniz Agricultural Research Institute Field
Some Mechanical Properties an d Workability of Soils in a Karadeniz Agricultural Research Institute Field
C. GÜLSER, K.Ç.SELVİ , S. İÇ
Anahtar Kelimeler : Atterberg limits, consistency index, soil workability, penetration resistance.
Key Words : Atterberg limits, consistency index, soil workability, penetration resistance.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Penetration Resistance During Different Kinds of Soil Cultivation When Growing Sugar Beet
Penetration Resistance During Different Kinds of Soil Cultivation When Growing Sugar Beet
Č ERVINKA,J., POKORNÝ,E., BADALÍKOVÁ, B .
Anahtar Kelimeler : Penetration resistance, sugar beet, soil, soil cultivation, compaction
Key Words : Penetration resistance, sugar beet, soil, soil cultivation, compaction

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

FEM Analysis of the Soil-To ol (Sweep) Interaction
FEM Analysis of the Soil-To ol (Sweep) Interaction
K.TAMÁS, I. J. JÓRI
Anahtar Kelimeler : Soil, Cultivator, FEM, Modeling, Tillage, Soil Bin, Forces
Key Words : Soil, Cultivator, FEM, Modeling, Tillage, Soil Bin, Forces

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Monitoring of Soil Loss by Erosion in Different Variants with Intercrops
Monitoring of Soil Loss by Erosion in Different Variants with Intercrops
B. BADALÍKOVÁ, J. HRUBÝ
Anahtar Kelimeler : water erosion, intercrops, washing away of soil, maize
Key Words : water erosion, intercrops, washing away of soil, maize

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Effects of Tillage and Crop Rotation on Irrigated Winter Wheat Yield in CAP Turkey
Effects of Tillage and Crop Rotation on Irrigated Winter Wheat Yield in CAP Turkey
A. TANER, R.Z. ARISOY, Y. KAYA, İ. GÜLTEKİN
Anahtar Kelimeler : Tillage , no-till, crop rotation, winter wheat, Turkey
Key Words : Tillage , no-till, crop rotation, winter wheat, Turkey

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Evaluation of Resources of Agricultural Lands Using Fuzzy Indicators
Evaluation of Resources of Agricultural Lands Using Fuzzy Indicators
H. A. TORBERT , V.YAKUSHEV, E. KRUEGER, D.KURTENER
Anahtar Kelimeler : land resources, agriculture, fuzzy indicators.
Key Words : land resources, agriculture, fuzzy indicators.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Soil Tillage System and Mineral Fertilization – Essential Elements from the Agrote chnology of Sustainable Productivity
Soil Tillage System and Mineral Fertilization – Essential Elements from the Agrote chnology of Sustainable Productivity
M. NANKOVA, P. YANKOV
Anahtar Kelimeler : soil tillage systems, crop rotation, fert ilization, wheat and maize productivity
Key Words : soil tillage systems, crop rotation, fert ilization, wheat and maize productivity

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Effect of Long-term Use of S ome Agronomy Practices on the Physical and Agro-chemical Pr operties of the Slightly Leached Chernozem Soils in Dobroudja Region. I. Soil Unit Composition and Water Sustainab ility of Structural Soil Units
Effect of Long-term Use of S ome Agronomy Practices on the Physical and Agro-chemical Pr operties of the Slightly Leached Chernozem Soils in Dobroudja Region. I. Soil Unit Composition and Water Sustainab ility of Structural Soil Units
P. YANKOV, M. NANKOVA
Anahtar Kelimeler : soil tillage systems, crop rotation, fertil ization, soil structure, soil units, water sustainable soil units
Key Words : soil tillage systems, crop rotation, fertil ization, soil structure, soil units, water sustainable soil units

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tarım Sektöründe İnovasyonun Önemi
Tarım Sektöründe İnovasyonun Önemi
S. TEMEL1, C. AKDENİZ2, F. VARDAR SUKAN3
Anahtar Kelimeler : Tarım sektörü, Ar-Ge, inovasyon, inovasyon ağı
Key Words : Tarım sektörü, Ar-Ge, inovasyon, inovasyon ağı

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Türkiye ve AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Politikaları ve Hedefler
Türkiye ve AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Politikaları ve Hedefler
S. BACAK1 R. KÜLCÜ2 K. EKİNCİ2
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerji, Yenilenebilir enerji politikaları, Yenilenebilir enerji hedefleri
Key Words : Yenilenebilir enerji, Yenilenebilir enerji politikaları, Yenilenebilir enerji hedefleri

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Standartlara Uygun Bitkisel Yağların Dizel Motorlarda Doğrudan Yakıt Olarak Kullanımının Araştırılması
Standartlara Uygun Bitkisel Yağların Dizel Motorlarda Doğrudan Yakıt Olarak Kullanımının Araştırılması
H. OĞUZ 1 T. ERYILMAZ2 H. ÖĞÜT2 F. DEMİR2 M. CİNİVİZ3
Anahtar Kelimeler : Bitkisel yağ, aspir, dizel motor, kit
Key Words : Bitkisel yağ, aspir, dizel motor, kit

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Küçük Ölçekli Sürekli Beslemeli Bir Biyogaz Tesisinin Çalışma Şartlarının Belirlenmesi
Küçük Ölçekli Sürekli Beslemeli Bir Biyogaz Tesisinin Çalışma Şartlarının Belirlenmesi
H. AFACAN1, A. KASAP2
Anahtar Kelimeler : Biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji, hayvansal atıklar
Key Words : Biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji, hayvansal atıklar

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Çiftçilerin Traktör Tercihlerinin Konjoint Analizi ile Belirlenmesi
Çiftçilerin Traktör Tercihlerinin Konjoint Analizi ile Belirlenmesi
M. CANKURT1, B. MİRAN1, E. GÜLSOYLU2
Anahtar Kelimeler : Traktör Tercihi, Satın Alma Davranışları, Konjoint Analizi, Aydın
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Mısırda Farklı Şeritsel Toprak İşleme Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması
Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Mısırda Farklı Şeritsel Toprak İşleme Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması
A. ÇIKMAN1, R. SAĞLAM2, Y. VURARAK3, T. MONİS1, A.S. NACAR1, İ. TOBİ2
Anahtar Kelimeler : Şeritsel toprak işleme, ikinci ürün mısır, azaltılmış toprak işleme, anıza ekim, ekonomik analiz
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Buğday Üretiminde Optimum Hasat Döneminin Belirlenmesi
Buğday Üretiminde Optimum Hasat Döneminin Belirlenmesi
Sait M. SAY
Anahtar Kelimeler : Buğday hasadı, Optimum hasat dönemi, Zamanlılık
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ege Bölgesi Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Mekanik Hasat Kriterlerinin Belirlenmesi*
Ege Bölgesi Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Mekanik Hasat Kriterlerinin Belirlenmesi*
T. SARAÇOĞLU1, E. ULUSOY2
Anahtar Kelimeler : Zeytin, zeytin hasat mekanizasyonu, zeytin hasat makinesı
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Washington Navel Portakalın Hasat Sonrası İşlemlere Yönelik Fiziksel ve Sürtünme Özelliklerinin Belirlenmesi
Washington Navel Portakalın Hasat Sonrası İşlemlere Yönelik Fiziksel ve Sürtünme Özelliklerinin Belirlenmesi
N. ÇALIŞKAN, K. K. VURSAVUŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Bilgisayarlı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Elma Tasnifi
Bilgisayarlı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Elma Tasnifi
G. TONGUÇ1, A. K. YAKUT2
Anahtar Kelimeler : Görüntü işleme, Sayısal Görüntü işleme, Makine görüsü, Meyve tasnifi.
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kahramanmaraş Kırmızı Biberinde (Capsicum annuum L.) Görüntü Analiz Yöntemi İle Hacim Belirlenmesi
Kahramanmaraş Kırmızı Biberinde (Capsicum annuum L.) Görüntü Analiz Yöntemi İle Hacim Belirlenmesi
A. BEYAZ, M.M. ÖZGÜVEN, R. ÖZTÜRK, A. ACAR
Anahtar Kelimeler : Kahramanmaraş kırmızıbiberi, Görüntü analizi, Hacim, Sınıflandırma, Fizikomekanik özellikler
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Aflatoksinli Ürünlerin UV Işık Altında Tespiti ve Görüntü İşleme Tekniği ile Sayısallaştırılması
Aflatoksinli Ürünlerin UV Işık Altında Tespiti ve Görüntü İşleme Tekniği ile Sayısallaştırılması
B. ÖZLÜOYMAK, E. GÜZEL
Anahtar Kelimeler : Otomatik Görüntü Denetimi, Renkli Görüntü, Aflatoksin, Kuru İncir, UV, Görüntü İşleme
Key Words : Otomatik Görüntü Denetimi, Renkli Görüntü, Aflatoksin, Kuru İncir, UV, Görüntü İşleme

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Prototip Pırasa Söküm Makinası Tasarımı ve İmalatı
Prototip Pırasa Söküm Makinası Tasarımı ve İmalatı
S. UĞURLUAY1, M. T. ÖZCAN2, E. GÜZEL2, A. İNCE2
Anahtar Kelimeler : Pırasa hasadı, pırasa, sebze, mekanizasyon, prototip makine
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Yörünge Esaslı İlk Örnek Bir Makine İle Kahramanmaraş Kırmızı Biberinin Hasadı
Yörünge Esaslı İlk Örnek Bir Makine İle Kahramanmaraş Kırmızı Biberinin Hasadı
O. E. AKAY1, M T. ÖZCAN2
Anahtar Kelimeler : K.Maraş kırmızı biberi, makineli hasat, dört çubuk mekanizması, kinematik simülasyon
Key Words : K.Maraş kırmızı biberi, makineli hasat, dört çubuk mekanizması, kinematik simülasyon

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi1
Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi1
M. ERDEN2 , B. COŞKUN3
Anahtar Kelimeler : Elektriksel iletkenlik, Güneşte kurutma, Nem, Sıcaklık
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kesikli ve Sürekli Mikrodalga-Konvektif Hava ile Patates (Lady rosetta) Kurutma: Kuruma Kinetiği, Enerji Tüketimi ve Ürün Kalitesi
Kesikli ve Sürekli Mikrodalga-Konvektif Hava ile Patates (Lady rosetta) Kurutma: Kuruma Kinetiği, Enerji Tüketimi ve Ürün Kalitesi
Y. SOYSAL
Anahtar Kelimeler : Enerji tüketimi, kesikli mikrodalga ile kurutma, patates, renk, duyusal kalite
Key Words : Enerji tüketimi, kesikli mikrodalga ile kurutma, patates, renk, duyusal kalite

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ispanağın Havayla, Vakumla ve Suyla Ön Soğutulmasındaki Kalite ve İşletim Parametrelerinin Belirlenmesi
Ispanağın Havayla, Vakumla ve Suyla Ön Soğutulmasındaki Kalite ve İşletim Parametrelerinin Belirlenmesi
İ. ALİBAŞ, R. OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Ispanak, suyla ön soğutma, vakumla ön soğutma, havayla ön soğutma, enerji tüketimi, kontrollü atmosfer odası
Key Words : Ispanak, suyla ön soğutma, vakumla ön soğutma, havayla ön soğutma, enerji tüketimi, kontrollü atmosfer odası

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Harman Makinalarindaki Batör Milinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Gerilme Analizi
Harman Makinalarindaki Batör Milinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Gerilme Analizi
M. BAHADIR1, A. Y. ŞEFLEK2, K. ÇARMAN2, M. H. SONMETE2
Anahtar Kelimeler : Harman makinası, Batör Mili, Sonlu elemanlar, Gerilme analizi
Key Words : Harman makinası, Batör Mili, Sonlu elemanlar, Gerilme analizi

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kes İletiminde Alternatif Siklon Konstrüksiyonlarının CFD Modellemesi
Kes İletiminde Alternatif Siklon Konstrüksiyonlarının CFD Modellemesi
T. UÇAR1, N. ÖZPOLAT2, H. YUMAK3
Anahtar Kelimeler : Pnömatik iletim, Siklon ayırıcılar, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD), Akış, Parçacık dinamiği.
Key Words : Pnömatik iletim, Siklon ayırıcılar, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD), Akış, Parçacık dinamiği.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

İki Farklı Motorlu Tırpanın Titreşim ve Gürültü Değerlerinin Belirlenmesi
İki Farklı Motorlu Tırpanın Titreşim ve Gürültü Değerlerinin Belirlenmesi
B. ÇAKMAK , F. N. ALAYUNT
Anahtar Kelimeler : titreşim, motorlu tırpan, gürültü
Key Words : titreşim, motorlu tırpan, gürültü

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması1
Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması1
E. KARACABEY, A.K. YAĞCIOĞLU
Anahtar Kelimeler : Sera, ısıtma, jeotermal enerji, katı yakıt
Key Words : Sera, ısıtma, jeotermal enerji, katı yakıt

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Anamur Yöresindeki Muz Seralarında Doğal Havalandırma Etkinliği ve Havalandırma Açıklığı Alanının Belirlenmesi
Anamur Yöresindeki Muz Seralarında Doğal Havalandırma Etkinliği ve Havalandırma Açıklığı Alanının Belirlenmesi
C. TURKAY1, H. H ÖZTÜRK2
Anahtar Kelimeler : Muz serası, doğal havalandırma etkinliği, havalandırma açıklığı
Key Words : Muz serası, doğal havalandırma etkinliği, havalandırma açıklığı

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve İnsan İşgücü Kullanımı
Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve İnsan İşgücü Kullanımı
M. ÇANAKCI, İ. AKINCI
Anahtar Kelimeler : Sera sebze yetiştiriciliği, insan işgücü kullanımı, planlama
Key Words : Sera sebze yetiştiriciliği, insan işgücü kullanımı, planlama

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Farklı Depolama Koşulları Altında Balya Silajlarındaki Renk Değişimleri
Farklı Depolama Koşulları Altında Balya Silajlarındaki Renk Değişimleri
F. TORUK, E. GÖNÜLOL, P. ÜLGER
Anahtar Kelimeler : yonca balya silajı, depolama koşulları, silaj yüzey rengi, sarma sayısı, plastik rengi
Key Words : yonca balya silajı, depolama koşulları, silaj yüzey rengi, sarma sayısı, plastik rengi

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Derin Kuyu Pompalarında Kademe Sayısının Pompa İşletme Karakteristiklerine Etkisi
Derin Kuyu Pompalarında Kademe Sayısının Pompa İşletme Karakteristiklerine Etkisi
S. TOPRAK1, S. ÇALIŞIR2
Anahtar Kelimeler : Türbin derin kuyu pompaları, pompa performansı, kademe sayısı, pompa verimi
Key Words : Türbin derin kuyu pompaları, pompa performansı, kademe sayısı, pompa verimi

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Samsun Yöresinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mekanizasyon Durumu*
Samsun Yöresinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mekanizasyon Durumu*
N. KIRMACI1 Y. PINAR2
Anahtar Kelimeler : Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, sağım, yemleme, gübre temizleme, hayvansal üretim
Key Words : Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, sağım, yemleme, gübre temizleme, hayvansal üretim

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
A. SESSİZ1, M. M. TURGUT2, F. G. PEKİTKAN3
Anahtar Kelimeler : Pamuk Tarımı, Mekanizasyon Özellikleri, Dicle Vadisi
Key Words : Pamuk Tarımı, Mekanizasyon Özellikleri, Dicle Vadisi

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu
Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu
Abdullah SESSİZ1, M. Murat TURGUT2, H. Deniz ŞİRELİ3
Anahtar Kelimeler : Hayvancılık İşletmeleri, Kaba Yem, Mekanizasyon Özellikleri, Diyarbakır
Key Words : Hayvancılık İşletmeleri, Kaba Yem, Mekanizasyon Özellikleri, Diyarbakır

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Şanlıurfa İlinde 50 Ha ve Üzeri Kuru Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Düzeyi ve Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi
Şanlıurfa İlinde 50 Ha ve Üzeri Kuru Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Düzeyi ve Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi
Yasemin VURARAK1, Dr. Cevdet SAĞLAM2 , Ahmet ÇIKMAN3
Anahtar Kelimeler : Doğrusal programlama, mekanizasyon düzeyi, kuru tarım, optimum makina büyüklüğü
Key Words : Doğrusal programlama, mekanizasyon düzeyi, kuru tarım, optimum makina büyüklüğü

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına Tarım Alet ve Makine Üreticilerinin Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına Tarım Alet ve Makine Üreticilerinin Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
İ. İÇÖZ
Anahtar Kelimeler : Tarımsal destekler, tarım alet ve makinesi hibe destekleri
Key Words : Tarımsal destekler, tarım alet ve makinesi hibe destekleri

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi
Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi
C. SAĞLAM1, R. POLAT2
Anahtar Kelimeler : kuru tarım işletmesi, makina seti, doğrusal programlama modeli, optimum ürün deseni
Key Words : kuru tarım işletmesi, makina seti, doğrusal programlama modeli, optimum ürün deseni

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Mikroalglerden Biyodizel Üretimi
Mikroalglerden Biyodizel Üretimi
Konuralp ELİÇİN1, Ahmet KILIÇKAN2, Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU1
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerji kaynakları, mikroalgler, biyodiezel, fotobiyoreaktöerler
Key Words : Yenilenebilir enerji kaynakları, mikroalgler, biyodiezel, fotobiyoreaktöerler

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Bursa İli Karacabey İlçesinde Örnek Bir Biyogaz Tesisinin Kurulabilirliği İçin Tarımsal ve Gıda Artıklarının Enerji Potansiyeli
Bursa İli Karacabey İlçesinde Örnek Bir Biyogaz Tesisinin Kurulabilirliği İçin Tarımsal ve Gıda Artıklarının Enerji Potansiyeli
Y. ULUSOY1, H. ÜNAL2, K. ALİBAŞ2
Anahtar Kelimeler : Biyogaz, tarımsal organik atıklar, enerji tarımı
Key Words : Biyogaz, tarımsal organik atıklar, enerji tarımı

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Özgül Ağırlık ve Viskozite Değerlerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Özgül Ağırlık ve Viskozite Değerlerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Ö. GÜVEN1, T. AKTAŞ1, E. KILIÇ2
Anahtar Kelimeler : biyodizel, standartlar, viskozite, özgül ağırlık, yakıt püskürtme
Key Words : biyodizel, standartlar, viskozite, özgül ağırlık, yakıt püskürtme

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve Ispanaktan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve Ispanaktan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
E. CAN1, H. ÜNAL2, İ. ALİBAŞ2, A. VARDAR2, K. ALİBAŞ2
Anahtar Kelimeler : Biyogaz, hayvan gübresi, organik atık, fermantasyon
Key Words : Biyogaz, hayvan gübresi, organik atık, fermantasyon

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Basınçlı Açık Sistem Düz Yüzeyli Bir Güneş Kolektörünün Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi
Basınçlı Açık Sistem Düz Yüzeyli Bir Güneş Kolektörünün Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi
Turhan KOYUNCU, Fuat LÜLE, Yunus PINAR, Y. Benal YURTLU
Anahtar Kelimeler : Güneş kolektörü, düz yüzeyli, basınçlı açık sistem, su ısıtıcı, ısısal verim.
Key Words : Güneş kolektörü, düz yüzeyli, basınçlı açık sistem, su ısıtıcı, ısısal verim.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Türkiye’de Üretilen Güneş Kolektörleri ve İmalatçılarının İncelenmesi
Türkiye’de Üretilen Güneş Kolektörleri ve İmalatçılarının İncelenmesi
Fuat LÜLE, Turhan KOYUNCU, Bahadır DEMİREL
Anahtar Kelimeler : Güneş enerjisi, düz yüzeyli güneş kolektörü, Türkiye kolektör üreticileri, soğuk ve sıcak su depoları.
Key Words : Güneş enerjisi, düz yüzeyli güneş kolektörü, Türkiye kolektör üreticileri, soğuk ve sıcak su depoları.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kızılötesi Dalga-boyundaki Işınlarla Isısal Grafikleme Yöntemi ve Tarımda Kullanılma Olanakları
Kızılötesi Dalga-boyundaki Işınlarla Isısal Grafikleme Yöntemi ve Tarımda Kullanılma Olanakları
Bahadır DEMİREL1, Gürkan A. K. GÜRDİL1, Ali TEKGÜLER2
Anahtar Kelimeler : Kızılötesi, termal kamera, tarım, uzaktan algılama
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

LED Aydınlatma Teknolojisi ve Tarımda Kullanımı
LED Aydınlatma Teknolojisi ve Tarımda Kullanımı
C. KOÇ1, M. VATANDAŞ1, A. B. KOÇ2
Anahtar Kelimeler : Tarımsal aydınlatma, LED yetiştirme ışığı, PAR
Key Words : Tarımsal aydınlatma, LED yetiştirme ışığı, PAR

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tarım Arabası için Yeni Aydınlatma Sisteminin Geliştirilmesi
Tarım Arabası için Yeni Aydınlatma Sisteminin Geliştirilmesi
K. SABANCI1, C. AYDIN2
Anahtar Kelimeler : Traktör kazaları, güneş paneli, RF (radyo frekansı)
Key Words : Traktör kazaları, güneş paneli, RF (radyo frekansı)

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tarımsal Ürünlerin Bazı Özelliklerini Belirlemede Kullanılacak Otomatik Kontrollü Test Cihazı Tasarımı
Tarımsal Ürünlerin Bazı Özelliklerini Belirlemede Kullanılacak Otomatik Kontrollü Test Cihazı Tasarımı
İ. ÜNLÜ1, M. T. ÖZCAN2
Anahtar Kelimeler : PLC, Otomatik Kontrol, Tasarım, Reoloji, Biyolojik Malzeme
Key Words : PLC, Otomatik Kontrol, Tasarım, Reoloji, Biyolojik Malzeme

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Hassas Tarımda CAN (Controller Area Network) Veri İletim Teknolojilerinin Kullanımı
Hassas Tarımda CAN (Controller Area Network) Veri İletim Teknolojilerinin Kullanımı
M. TOPAKCI1, İ. ÜNAL2
Anahtar Kelimeler : Hassas Tarım, Veri İletim Ortamı, CAN
Key Words : Hassas Tarım, Veri İletim Ortamı, CAN

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kanola Tohumu Ekim Yöntemlerinin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Uygulamaları
Kanola Tohumu Ekim Yöntemlerinin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Uygulamaları
Ö. ERTUĞRUL1 , İ. ÖNAL2
Anahtar Kelimeler : Kanola tohumu ekimi, ekim yöntemlerinin matematik-istatistik esasları
Key Words : Kanola tohumu ekimi, ekim yöntemlerinin matematik-istatistik esasları

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Demir Tekerlekli Traktör ile Yapılan Çeltik Ekiminde İşletme Verilerinin Belirlenmesi ve Maliyet Analizi Üzerine Bir Araştırma
Demir Tekerlekli Traktör ile Yapılan Çeltik Ekiminde İşletme Verilerinin Belirlenmesi ve Maliyet Analizi Üzerine Bir Araştırma
G. ÇİÇEK, S. K. SÜMER
Anahtar Kelimeler : Çeltik ekimi, eşdeğer maliyet analizi, kuyruk mili, işletme verileri
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi
Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi
E. KUŞ, Y. YILDIRIM
Anahtar Kelimeler : Ekim makinası, oluklu makara, oluk şekli, oluk derinliği, akış düzgünlüğü, varyasyon katsayısı, ekim normu
Key Words : Ekim makinası, oluklu makara, oluk şekli, oluk derinliği, akış düzgünlüğü, varyasyon katsayısı, ekim normu

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Farklı Tip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Değişik Anız Koşullarında, Çizi Özellikleri ve Anız Dağılımı Yönünden Karşılaştırılması
Farklı Tip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Değişik Anız Koşullarında, Çizi Özellikleri ve Anız Dağılımı Yönünden Karşılaştırılması
A. ÇELİK , S. ALTIKAT , N. TURGUT
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim makinası, gömücü ayak, disk ayak, çapa ayak, anız, çizi profili
Key Words : Doğrudan ekim makinası, gömücü ayak, disk ayak, çapa ayak, anız, çizi profili

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Katı Mineral Gübrelerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Katı Mineral Gübrelerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
F. N. ALAYUNT, İ. ÖNAL, E. AYKAS
Anahtar Kelimeler : Gübrelerin fiziko-mekanik özellikleri, mineral gübre dağıtma makinaları
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

İlaç Tutunmasında Kullanılan Farklı Örnekleme Materyallerinde Boyar Maddenin Geri Kazanımı
İlaç Tutunmasında Kullanılan Farklı Örnekleme Materyallerinde Boyar Maddenin Geri Kazanımı
B. SAYINCI, S. BASTABAN
Anahtar Kelimeler : Brilliant mavisi, boyar madde, ilaç tutunması, örnekleme materyali
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Sıra Üzerine İlaçlama Uygulamasında Kullanılan İki Farklı Tip Püskürtme Memesi Askı Ünitesinin Karşılaştırılması
Sıra Üzerine İlaçlama Uygulamasında Kullanılan İki Farklı Tip Püskürtme Memesi Askı Ünitesinin Karşılaştırılması
İ. H. ÇELEN, N. KAMA
Anahtar Kelimeler : Pülverizasyon, püskürtme memesi, damla çapı, domates, kalıntı dağılımı
Key Words : Pülverizasyon, püskürtme memesi, damla çapı, domates, kalıntı dağılımı

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Hidrolik ve Mekanik Olarak İşletilebilen Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörlerinin Teknik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Hidrolik ve Mekanik Olarak İşletilebilen Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörlerinin Teknik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Ali BOLAT1, Ali BAYAT2
Anahtar Kelimeler : Hava akımı, tarla pülverizatörü
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Kimyasal Olmayan Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri
Kimyasal Olmayan Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri
Ali TEKGÜLER, Taner YILDIZ
Anahtar Kelimeler : Kimyasal olmayan, yabancı ot kontrolü, alevle yabancı ot kontrolü, fiziksel, kültürel kontrol, termal yabancı ot kontrolü
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Pülverizatör Memeleri Üzerine Bir Araştırma
Pülverizatör Memeleri Üzerine Bir Araştırma
H. BAL
Anahtar Kelimeler : Yelpaze huzmeli meme, meme verdisi, enine dağıtım, damla büyüklüğü
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Türkiye’deki Pamuk Hasadında Makinalaşma Durumu
Türkiye’deki Pamuk Hasadında Makinalaşma Durumu
Ahmet KILIÇKAN1, A. Konuralp ELİÇİN2
Anahtar Kelimeler : Pamuk, pamuk hasat makinaları, makinalı hasat
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ege Bölgesinde Kullanılan Paket Silaj Yem Yapım Makinaları
Ege Bölgesinde Kullanılan Paket Silaj Yem Yapım Makinaları
Harun YALÇIN, Mehmet EVRENOSOĞLU, Bülent ÇAKMAK, Hamdi BİLGEN
Anahtar Kelimeler : Paket silaj yem, balya silajı, folyeleme
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Patates Hasadında Yumru Zedelenmesinin Belirlenmesi
Patates Hasadında Yumru Zedelenmesinin Belirlenmesi
İ. E. GÜLER
Anahtar Kelimeler : Patates, patates hasadı, yumru zedelenmesi, yumru zedelenme derecesi
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Hatay Bölgesindeki Turunçgil Paketleme Tesislerinin Teknik Özellikleri
Hatay Bölgesindeki Turunçgil Paketleme Tesislerinin Teknik Özellikleri
O. SÖYLER1 , M. ÖZCAN2
Anahtar Kelimeler : Turunçgiller, Hatay Bölgesi, İhracat, Paketleme Tesisi
Key Words : Turunçgiller, Hatay Bölgesi, İhracat, Paketleme Tesisi

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tarımda Uzaktan Eğitim Sistemleri için İletişim Teknolojisinin Kullanımı
Tarımda Uzaktan Eğitim Sistemleri için İletişim Teknolojisinin Kullanımı
U. TÜRKER
Anahtar Kelimeler : Tarım, Uzaktan Eğitim, Tarımsal eğitim ve yayım
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ülkemizde Meslek Yüksekokulları Bünyesinde Bulunan Tarım Alet ve Makinaları Programlarının Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi
Ülkemizde Meslek Yüksekokulları Bünyesinde Bulunan Tarım Alet ve Makinaları Programlarının Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi
S. SAYIN, O.SÖYLER
Anahtar Kelimeler : Mesleki Teknik Eğitim, Meslek Yüksekokulu, Tarım Alet ve Makinaları Programı
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ziraat Mühendisliği’nde Yeterlilik Sınavları: ABD Örneği
Ziraat Mühendisliği’nde Yeterlilik Sınavları: ABD Örneği
M. KESKİN
Anahtar Kelimeler : Mühendislik, yeterlilik, eğitim, sınav
Key Words : Mühendislik, yeterlilik, eğitim, sınav

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Türkiye Üniversiteleri; Sorunları ve Öneriler
Türkiye Üniversiteleri; Sorunları ve Öneriler
Poyraz ÜLGER, Erkan GÖNÜLOL, Fulya TORUK
Anahtar Kelimeler : Türkiye üniversiteleri, üniversitelerin problemleri, akademik
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Semizotunun Mikrodalga ile Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi
Semizotunun Mikrodalga ile Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi
S. KARAASLAN, T. ERDEM
Anahtar Kelimeler : Semizotu, kuruma süresi, matematiksel modeller
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Domatesin (Lycopersicon esculentum) Konvektif Sıcak Hava ve Dondurarak Kurutulmasında Kuruma Kinetiklerinin İncelenmesi
Domatesin (Lycopersicon esculentum) Konvektif Sıcak Hava ve Dondurarak Kurutulmasında Kuruma Kinetiklerinin İncelenmesi
Füsun HASTÜRK ŞAHİN1, Poyraz ÜLGER1, Türkan AKTAŞ1, Hülya ORAK2
Anahtar Kelimeler : Domates, önişlem, sıcak havalı kurutma, dondurarak kurutma
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün Tasarlanması
Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün Tasarlanması
Caner KOÇ1, Ramazan ÖZTÜRK1, Ali İhsan ACAR1 , Osman Yaşar HOCAOĞLU1, Hossein H.A.ALIZADEH2
Anahtar Kelimeler : elektro-pnömatik kontrol, otomasyon, soğan, simulasyon, CAD
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Ayva Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması
Ayva Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması
E. IŞIK, N. İZLİ
Anahtar Kelimeler : Ayva, Yüzey Alanı, Görüntü İşleme, Planimetre, Biyolojik Materyal
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Farklı Toprak İşleme Alet ve Makinalarının Toprağın Penetrasyon Direncine Etkilerinin Belirlenmesi
Farklı Toprak İşleme Alet ve Makinalarının Toprağın Penetrasyon Direncine Etkilerinin Belirlenmesi
M. ÇETİN, T. AKBAŞ, E. ŞİMŞEK
Anahtar Kelimeler : Toprak işleme alet ve makinaları, penetrasyon direnci, jeoistatistik, haritalama
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Silajlık Mısır Gelişimi ve İşletme Ekonomisine Etkisi
Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Silajlık Mısır Gelişimi ve İşletme Ekonomisine Etkisi
A. KARAAĞAÇ1, Z. B. BARUT2
Anahtar Kelimeler : Korumalı toprak işleme, doğrudan ekim, mısır, bitki gelişimi, yakıt tüketimi
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
Murat IŞIKTEPE1, Sarp Korkut SÜMER1, Peter KISS2, Lajos LAIB2
Anahtar Kelimeler : Diesel Motor, performans testleri
Key Words :

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Tarım ve Orman Traktörleri, İnşaat ve Kazı Makinalarında Kullanılan Sürücü Koltukları Emniyet Kemeri Ankrajları ile İlgili Deney Yöntemleri
Test Methods Relating to Seatbelt Anchorages of Driver’s Seat Used on Agricultural and Forestry Tractors and Earth-Moving Machinery
H. H. SİLLELİ1, C. İ. ÇAY2, A. Ş. AKYÜZ2
Anahtar Kelimeler : Tarım ve orman traktörleri, inşaat ve kazı makinaları, emniyet kemeri sistemi, emniyet kemeri ankrajları
Key Words : Agricultural and forestry tractors, earth-moving machinery, seatbelt system, seatbelt anchorages

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

HACCP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
HACCP and ISO 22000 Food Safety Management Systems
O. SÖYLER1, S. SAYIN1, M. T. ÖZCAN2
Anahtar Kelimeler : HACCP, ISO 22000, Gıda güvenliği
Key Words : HACCP, ISO 22000, Food Safety

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

AB Üyeliği Sürecinde Tarım Sektörünün Yapısal Durumu ve Verimlilik
Structural Condition and Productivity of Agriculture Sector on The Way of EU Membership
G. ÖZOĞUL, B. ÇAKMAK
Anahtar Kelimeler : Tarım, Türkiye ve AB Tarımı, AB süreci.
Key Words : Agriculture, Turkish and EU Agriculture, EU membership

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Borlu Çelikler ve Tarımsal Mekanizasyonda Kullanım Alanları
Boron Steels and Their Applications in Agricultural Mechanization
Ü. ER
Anahtar Kelimeler : Borlu çelikler, abrazif aşınma, toprak işleme aletleri
Key Words : Boron steels, abrasive wear, tillage tools.

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı
A Computer Program for Calculating Greenhouse Heating Capacities
Gürkan Alp Kağan GÜRDİL1, Kemal Çağatay SELVİ1, Hasan ÖNDER2
Anahtar Kelimeler : Sera, ısı dengesi, ısıtma sistemleri, bilgisayar programı
Key Words : Greenhouse, heat balance, heating systems, computer program

Özet Abstract

25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (1-3 Ekim 2009 Isparta)

Intermittent and Continuous Microwave-Convective Air Drying of Potato (Lady rosetta): Drying Kinetics, Energy Consumption and Product Quality
Intermittent and Continuous Microwave-Convective Air Drying of Potato (Lady rosetta): Drying Kinetics, Energy Consumption and Product Quality
Yurtsever SOYSAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract