Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Safer Agriculture For Employees in Rural – SAFER
Safer Agriculture For Employees in Rural – SAFER
Y. B. YURTLU, K. EKMEKÇİ, M. GÖLBAŞI, E.YEŞİLOĞLU
Anahtar Kelimeler : Agriculture, safety, agricultural machinery
Key Words : Agriculture, safety, agricultural machinery

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Reliability Analysis of Combine Harvesters
Reliability Analysis of Combine Harvesters
S.M. SAY , A. IŞIK
Anahtar Kelimeler : Combine harvester, grain harvesting, reliability, time between failures
Key Words : Combine harvester, grain harvesting, reliability, time between failures

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Lazer Kontrollü Tesviye Makinelerinin Çalışma Sürelerinin ve İş Başarılarının Tahminlenmesi
Prediction of the Working Time Requirement and Field Capacity of Laser Controlle d Land Leveling Machines
H. YÜRDEM, İ. ÖNAL
Anahtar Kelimeler : Lazer kontrollü tesviye makinesi, çalışma süresi, makine iş başarısı , matematik modelleme
Key Words : Laser controlled land leveling machine, working time, field ca pacity, mathematical modeling

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Menengiç Yağından Elde Edilen Biyodizelin ve Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi
Examination of Fuel Properties of Biodisel Which Obtained From Terebinth Oil and Blending
A. B. BALCI, H. O. MENGEŞ
Anahtar Kelimeler : Menengiç yağı , biyodizel, karışım oranları , yakıt özellikleri
Key Words : Terebinth oil, biodisel, blending ratio, fuel properties

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Determination of Flue Gas Emission Values of Cotton and Sesame Stalk Briquettes
Determination of Flue Gas Emission Values of Cotton and Sesame Stalk Briquettes
S. BİLGİN
Anahtar Kelimeler : Biomass, briquette, flue gas emission
Key Words : Biomass, briquette, flue gas emission

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Investigation of the Performanc e and Emission Values of Non-Standard Fuels at Diesel Engines
Investigation of the Performanc e and Emission Values of Non-Standard Fuels at Diesel Engines
T. ERYILMAZ , H. ÖĞÜT, H. OĞUZ, S. BACAK
Anahtar Kelimeler : Waste vegetable oil, number of 10 mineral oi l, kit, engine, performance, emission
Key Words : Waste vegetable oil, number of 10 mineral oi l, kit, engine, performance, emission

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz)
The Production of Biogas from Agricultural and Animal Wastes and Its Utilizatio n in the Integrated Energy System (Biogas)*
O. YALDIZ, D. KAYA, H.İ. SARAÇ, K. EKİNCİ, G. KOÇAR, B.KÜÇÜKKARA
Anahtar Kelimeler : Biyogaz, enerji, atık
Key Words : Biogas, energy, waste

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Red Chili Pepper Drying by Farm Scale Hothouse
Red Chili Pepper Drying by Farm Scale Hothouse
S. ÖZTEKİN, B. YELMEN
Anahtar Kelimeler : Red chili pepper, drying, hothouse
Key Words : Red chili pepper, drying, hothouse

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Effects of Different Drying Techniques on Some Nutritional Components of Tomato (Lycopersicon esculentum) *
Effects of Different Drying Techniques on Some Nutritional Components of Tomato (Lycopersicon esculentum) *
F. HASTÜRK ŞAHİN, P. ÜLGER, T. AKTAŞ, H. ORAK
Anahtar Kelimeler : Tomato, drying techniques, vitamin C, lycopene, mineral matter
Key Words : Tomato, drying techniques, vitamin C, lycopene, mineral matter

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

The Influence of Drying on Some Physical Properties of Laurel Berry
The Influence of Drying on Some Physical Properties of Laurel Berry
S. ÖZTEKİN, T. ERDEM, S. KARAASLAN
Anahtar Kelimeler : Laurel berry, drying, hot air, microwave
Key Words : Laurel berry, drying, hot air, microwave

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Prototip Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinesinin Azot Kayıplarına ve Tane Mısır Verimine Etkileri
The Effects of a Prototype Liquid Manure Spreader Machine on Nitrogen Losses and Maize Yield
O. ÖZBEK, T. MARAKOĞLU, K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Sıvı ahır gübresi, sıvı gübre dağıtma makinesi, azot kaybı , mısır verim
Key Words : Liquid manure, liquid manure spreader machine, nitrogen loss, maize yield

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Koruyucu Toprak İşleme Sistemlerinde Anızın İşlenmesinde ve Ekiminde Kalite Kriterleri
Quality Criteria of Stubble Cultivation and Drilling on the Conservation Tillage Systems
İ. ÖNAL
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, anız malçlı toprak işleme, bitki artıklarının idaresi, sap parçalama makinesi
Key Words : Direct seeding, stubble cultivation, straw residue management, crop chopper

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Ekim Makinalarının Tohum Dağılımının İncelenmesinde Yeni Yaklaşımlar: İki Boyutlu Değerlendirme
New Approaches in Seed Distribution Uniformity of the Seeders: Two Dimensional Evaluations
D. KARAYEL, A. ÖZMERZİ
Anahtar Kelimeler : Ekim, tohum dağılımı , yaşam alanı , hesaplamalı geometri.
Key Words : Seeding, seed distribution, grow ing area, computational geometry.

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Mathematical Modelling and Optimization of the Performance of a Metering Unit for Precision Corn Seeding
Mathematical Modelling and Optimization of the Performance of a Metering Unit for Precision Corn Seeding
A. YAZGI, A. DEĞİRMENCİOĞLU, İ. ÖNAL, E. BAYRAM
Anahtar Kelimeler : Response Surface Methodology, precision seeding, seeder
Key Words : Response Surface Methodology, precision seeding, seeder

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

The Effects of Reduced Tillage and Direct Seeding Systems on the Yield of Maize and Barl ey - Vetch in Ege Region
The Effects of Reduced Tillage and Direct Seeding Systems on the Yield of Maize and Barl ey - Vetch in Ege Region
E. ÇAKIR, E. AYKAS, H. YALÇIN, A. ÇAY, İ .DERELİ
Anahtar Kelimeler : Corn, barley-vetch, reduced t illage, direct seeding, no-till
Key Words : Corn, barley-vetch, reduced t illage, direct seeding, no-till

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Değişken Miktarlı Uygulama için Haritalama Programı Geliştirilmesi
Development of a Mapping Program for Variable Rate Application
M. G. ÜNGÖR, B. AKDEMİR
Anahtar Kelimeler : Değişken miktarlı , gübre uygulama, GPS, uygulama haritası , hassas tarım, değişken düzeyli uygulama
Key Words : Variable rate, fertiliser application, GPS, applic ation map, precision agriculture, variable rate application

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Hassas Tarım Uygulamasıyla Türkiye’de Buğday, Pamuk ve Mısı Üretiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Application of Precision Farming in Turkey, Comparative Analysis of Wheat, Cotton and Corn Production
M. M.ÖZGÜVEN, U. TÜRKER
Anahtar Kelimeler : Hassas tarım, değişken oranlı uygulama, alana özgü işletmecilik
Key Words : Precision farming, variable rate application, site specific farming

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Hassas Tarımda Koordinat Belirleme Sistemleri ve CORS-TR
Positioning Systems in Precision Farming and CORS-TR
K. EREN, T. UZEL, B. AKDEMİR, E. GÜLAL
Anahtar Kelimeler : Hassas tarım, konum belirleme, GPS, CORS-TR
Key Words : Precision farming, positioning, GPS, CORS-TR

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Manüel Kontrollü Elektrik Direnç Nokta Kaynak Makinesinde Pnömatik Kontrolün Geliştirilmesi
Developing Pneumatic Control for a Manual Electrical Resistance Spot Welding Machine
İ. S. DALMIŞ, A. BABACAN,S. CENGİZ, S.AKDEMİR, B.KAYİŞOĞLU
Anahtar Kelimeler : Elektrik direnç nokta kaynağı , pnömatik, kaynak bölgesi, çekme-soyulma testi, basınç
Key Words : Electric resistance spot welding machine, pneumatic, welding area, tensile peel test, pressure

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Batı Akdeniz Bölgesinde Basınçlı Sulama Sistemi Elemanları Üretim Sanayii ve Özellikleri
Industry of Pressurized Irrigati on System Components and its Characteristics in West Mediterranean Region
M. ÇANAKCI, H. AYTEM, D. KARAYEL, M. TOPAKCI, İ. AKINCI
Anahtar Kelimeler : Basınçlı sulama sistemi, Batı Akdeniz Bölgesi
Key Words : Pressurized irrigation system, West Mediterranean Region

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Dal ıç Sulama Pompalarında Çark Çıkış Kesitinin Pompa İşletme Karakteristiklerine Etkisi
The Effect of Impeller Discharge Cross Section on Submersible Irrigation Pump Performances
S. ÇALIŞIR
Anahtar Kelimeler : Dalgıç pompa, çark çıkış yüksekliği, pompa performansı , sistem etkinliği
Key Words : Submersible pump, impeller discharge height, pump performance, system efficiency

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Determination of Wear That Can Be Formed at the Cast Iron Wheels of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation*
Determination of Wear That Can Be Formed at the Cast Iron Wheels of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation*
E. YÜKSEL, B. EKER
Anahtar Kelimeler : Centrifugal pump, cast iron, wheel, wear, corrosion
Key Words : Centrifugal pump, cast iron, wheel, wear, corrosion

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Comparison of Flame Weeding With Other Methods in Vineyard Weed Control
Comparison of Flame Weeding With Other Methods in Vineyard Weed Control
C. SAĞLAM, T. KIRAN
Anahtar Kelimeler : Vineyard, weed, alternative management control, flaming, flame machine prototype
Key Words : Vineyard, weed, alternative management control, flaming, flame machine prototype

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Determination of Sugar Beet Topping Slice Thickness by Using Image Analysis Technique
Determination of Sugar Beet Topping Slice Thickness by Using Image Analysis Technique
A.BEYAZ, A.ÇOLAK, R. ÖZTÜRK, A. İ. ACAR
Anahtar Kelimeler : Sugar beet, sugar beet harvesting, image analysis
Key Words : Sugar beet, sugar beet harvesting, image analysis

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

The Effects of Harvest Period, Chopping Length and Compaction Pressure on Forage Quality of Sorghum ( Sorghum bicolor L.) Silage
The Effects of Harvest Period, Chopping Length and Compaction Pressure on Forage Quality of Sorghum ( Sorghum bicolor L.) Silage
C.YILDIZ, İ. ÖZTÜRK, Y.ERKMEN
Anahtar Kelimeler : Sorghum silage, harvest period, chopping length, pressure leve
Key Words : Sorghum silage, harvest period, chopping length, pressure leve

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Prediction and Comparison of Vacuum Related Variables in Conventional and Quarter In dividual Milking Systems
Prediction and Comparison of Vacuum Related Variables in Conventional and Quarter In dividual Milking Systems
H.ÖZ, S. ROSE-MEIERHÖFER, A. DEĞİRMENCİOĞLU
Anahtar Kelimeler : Milking machines, quarter in dividual milking, average vacuum, mathematical modeling
Key Words : Milking machines, quarter in dividual milking, average vacuum, mathematical modeling

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

GAP Bölgesinde İkinci Ürün Mısır Tarımında Azaltılmış ve Doğrudan Ekim Uygulamalarının Verime Etkileri
The Effects of Reduced Tillage and Direct Seeding Application on Yield of Second Crop Maize in GAP Region
A. SESSİZ, C. AKINCI, M. Murat TURGUT
Anahtar Kelimeler : İkinci ürün mısır, toprak işleme, doğrudan ekim
Key Words : Second crop maize, soil tillage, direct seeding

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Antalya İlinde Yürütülen Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalışmaları
Conducted Researches on Conservation Tillage and Direct Seeding in Antalya Province
M. ÇANAKCI, D. KARAYEL, M. TOPAKCI
Anahtar Kelimeler : Koruyucu toprak işleme, doğrudan ekim, Antalya
Key Words : Conservation tillage, direct seeding, Antalya

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği)
Application of Reduced Soil Tillage and Non-Tillage Agriculture Techniques in Harran Plain (Second Crop Maize and Sesame Growing)
A. ÇIKMAN, T. MONİS, R. SAĞLAM, A.S. NACAR
Anahtar Kelimeler : Azaltılmış toprak işleme, toprak işlemesiz tarım, mısır, Susam
Key Words : Reduced soil tillage, non tillage agriculture, maize, sesame

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Nohut Üretiminde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Enerji Bilançosu
Application of Reduced Soil Tillage and Non-Tillage Agriculture Techniques in Harran Plain (Second Crop Maize and Sesame Growing)
T. MARAKOĞLU, O. ÖZBEK, K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, enerji bilançosu, nohut
Key Words : Direct seeding, energy balance, chick pea

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Buğday Tarımında Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi
Effect of Different Tillage Methods on Some Physical Properties of the Soil in Wheat Production
Z. B. BARUT, İ.ÇELİK, M. M. TURGUT
Anahtar Kelimeler : Toprak işleme, korumalı toprak işleme, toprak parametreleri, buğday
Key Words : Tillage, conservation tillage , soil parameters, wheat

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Koruyucu Toprak İşlemede Yöntemler, Örtü Bitkisi ve Ekim Nöbetinin Önemi
Methods in Conservation Tillage and the Importance of Use of Cover Crops and Rotation
E. AYKAS, H.YALÇIN, E. ÇAKIR
Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilir tarım, Koruyucu toprak işleme, Mekanik ot öldürücü
Key Words : Sustainable farming, Conservation tillage, Crimper

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Ayçiçeğinde Farklı Toprak İşleme – Ekim Sistemlerinin Bazı İşletme Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of Various Tillage-Seeding Systems for Sunflower Production in terms of Some Operating Parameters
Z.GÖZÜBÜYÜK, İ. ÖZTÜRK, O. DEMİR, A. ÇELİK
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme, yakıt tüketimi, işletme parametreleri
Key Words : No-till seeding, conventional tillage, re duced tillage, fuel consumption, operating parameters

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılmaları
Comparing of Different Tillage and Planting Systems in the Second Crop Corn Silage in Term of Yield and Economics
H. A. KARAAĞAÇ , Z. B. BARUT, B. ÇAKIR, S. AYKANAT, A.BOLAT, C. SAĞLAM
Anahtar Kelimeler : Geleneksel toprak işleme, korumalı toprak işleme, silajlık mısır, verim, ekonomi
Key Words : Conventional tillage, conservation tillage, silage corn, yield, economy

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Geleneksel ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Nohut Buğday Ekim Nöbetinde Orta Anadolu Kuru Koşullarında Karşılaştırılması
Comparison of conventional planting and direct seeding for wheat cheak pea rotations in Central Anatolioan in Rainfed Conditions
Y.KAYA, R. Z. ARISOY, A. TANER, Ş. AKSOYAK, F.PARTİGÖÇ, İ.GÜLTEKİN
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, Orta Anadolu, buğday, nohut, verim, karlılık
Key Words : Direct seeding, Central Anatolia, wheat, cheak pea, yield, profitable

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Farklı Tipteki Çizel Ayaklarının İşletme Performanslarının Belirlenmesi*
Determination of the Field Performances of Different Type Chisel Tines
E.GÜLSOYLU, E. ÇAKIR, E.AYKAS, H.YALÇIN, B. ÇAKMAK, A.ÇAY
Anahtar Kelimeler : Toprak işleme, çizel
Key Words : Tillage, chisel

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Kırsal Alanda ÇalıĢanlar için Daha Güvenli Tarım
Kırsal Alanda ÇalıĢanlar için Daha Güvenli Tarım
Y.B.YURTLU,K.EMEKCİ,M.GÖLBAŞI,E.YEŞİLOĞLU
Anahtar Kelimeler : Tarım, güvenlik, tarım makineleri
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Biçerdöverlerde Güvenilirlik Analizi
Biçerdöverlerde Güvenilirlik Analizi
S.M.SAY,A.IŞIK
Anahtar Kelimeler : Biçerdöver, Hasat, Güvenilirlik, Arızalar Arası Süre
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Çiftçilerin Traktör Markası Tercihlerinin AHP ile Belirlenmesi
Çiftçilerin Traktör Markası Tercihlerinin AHP ile Belirlenmesi
Murat CANKURT1, Bülent MİRAN2
Anahtar Kelimeler : Traktör Pazarlaması, Marka Tercihi, Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS)
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Lazer Kontrollü Tesviye Makinelerinin ÇalıĢma Sürelerinin ve ĠĢ BaĢarılarının Tahminlenmesi
Lazer Kontrollü Tesviye Makinelerinin ÇalıĢma Sürelerinin ve ĠĢ BaĢarılarının Tahminlenmesi
Y.YÜRDEM,İ.ÖNAL
Anahtar Kelimeler : Lazer kontrollü tesviye makinesi, çalıĢma süresi, makine iĢ baĢarısı, matematik modelleme
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Menengiç Yağından Elde Edilen Biyodizelin ve KarıĢımlarının Yakıt Özelliklerinin Ġncelenmesi
Menengiç Yağından Elde Edilen Biyodizelin ve KarıĢımlarının Yakıt Özelliklerinin Ġncelenmesi
A.B.BALCI,H.O.MENGEŞ
Anahtar Kelimeler : Menengiç Yağı, Biyodizel, KarıĢım Oranları, Yakıt Özellikleri
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Pamuk ve Susam Sapı Briketlerinin Baca Gazı Emisyon Değerlerinin Belirlenmesi
Pamuk ve Susam Sapı Briketlerinin Baca Gazı Emisyon Değerlerinin Belirlenmesi
S.BİLGİN
Anahtar Kelimeler : Biyokütle, briket, baca gazı emisyon
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Dizel Motorlarda Kullanılan Standart Dışı Yakıtların Performans ve Emisyon Değerlerinin incelenmesi
Investigation of the Performance and Emission Values of Non-Standard Fuels at Diesel Engines
T.ERYILMAZ,H.ÖĞÜT,H.OĞUZ,S.BACAK
Anahtar Kelimeler : Atık bitkisel yağ, 10 numara mineral yağ, kit, dizel motor, performans, emisyon
Key Words : Waste vegetable oil, number of 10 mineral oil, kit, diesel engine, performance, emission

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz
Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz
O.YALDIZ.D.KAYA,H.İ.SARAÇ,K.EKİNCİ,G.KOÇAR,B.KÜÇÜKKARA
Anahtar Kelimeler : Biyogaz, enerji, atık
Key Words : Biyogaz, enerji, atık

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

İşletme Ölçeğinde Yüksek Tünel Plastik Sera Tipi Kurutucu ile Baharatlık Kırmızıbiberin Kurutulması
Red Chili Pepper Drying by Farm Scale High Tunnel Plastic Greenhouse Dryer
S.ÖZTEKİN,B.YELMEN
Anahtar Kelimeler : Kırmızı biber, kurutma, sera
Key Words : Greenhouse, drying, greenhouse.

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Farklı Kurutma Tekniklerinin Domateste ( Lycopersicon esculentum ) Bazı Besin Bileşenlerine Etkisi
Effects of Different Drying Techniques on Some Nutritional Components of Tomato ( Lycopersicon esculentum ) Abstract
F. HASTÜRK ŞAHİN,P. ÜLGER,T.AKTAŞ,H.ORAK
Anahtar Kelimeler : Domates, kurutma teknikleri, vitamin C, likopen, mineral madde
Key Words : Tomato, drying techniques, vitamin C, lycopene, mineral matter

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Prototip Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinesinin Azot Kayıplarına ve Tane Mısır Verimine Etkileri
Prototip Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinesinin Azot Kayıplarına ve Tane Mısır Verimine Etkileri
O.ÖZBEK,T.MARAKOĞLU,K.ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Sıvı ahır gübresi, sıvı gübre dağıtma makinesi, azot kaybı, mısır verimi
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Koruyucu Toprak ĠĢleme Sistemlerinde Anızın ĠĢlenmesinde ve Ekimde Kalite Kriterleri
Koruyucu Toprak ĠĢleme Sistemlerinde Anızın ĠĢlenmesinde ve Ekimde Kalite Kriterleri
İ.ÖNAL
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, anız malçlı toprak iĢleme, bitki artıklarının idaresi, sap parçalama makinesi.
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Ekim Makinalarının Tohum Dağılımının Ġncelenmesinde Yeni YaklaĢımlar: Ġki Boyutlu Değerlendirme
Ekim Makinalarının Tohum Dağılımının Ġncelenmesinde Yeni YaklaĢımlar: iki Boyutlu Değerlendirme
D.KARAYEL,A.ÖZMERZİ
Anahtar Kelimeler : Ekim, tohum dağılımı, yaĢam alanı, hesaplamalı geometri.
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Tek Dane Mısır Ekiminde Makina Performansının Matematiksel Modellemesi ve Optimizasyonu
Tek Dane Mısır Ekiminde Makina Performansının Matematiksel Modellemesi ve Optimizasyonu
A.YAZGI,A.DEĞİRMENCİ,İ.ÖNAL,E.BAYRAM
Anahtar Kelimeler : Tepki Yüzeyleri Metodolojisi, mısır, tek dane ekim makinası
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Ege Bölgesinde Azaltılmış Toprak işleme Ve Doğrudan Ekim Uygulamalarının Mısır Ve Arpa-Fiğ Verimine Etkileri
The Effects of Reduced Tillage And Direct Seeding Systems on The Yield Of Maize And Barley - Vetch In Ege Region
E.ÇAKIR, E.AYKAS, H.YALÇIN, A.ÇAY, İ.DERELİ
Anahtar Kelimeler : Mısır, arpa-fiğ, azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim, sıfır toprak işleme
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

DeğiĢken Miktarlı Uygulama için Haritalama Programı GeliĢtirilmesi
DeğiĢken Miktarlı Uygulama için Haritalama Programı GeliĢtirilmesi
M.G.ÜNGÖR,B.AKDEMİR
Anahtar Kelimeler : DeğiĢken Miktarlı , Gübre Uygulama , GPS, Uygulama Haritası, Hassas Tarım, DeğiĢken Düzeyli Uygulama
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Hassas Tarım Uygulamasıyla Türkiye‟de Buğday, Pamuk ve Mısır Üretiminin KarĢılaĢtırmalı Ġncelenmesi
Hassas Tarım Uygulamasıyla Türkiye‟de Buğday, Pamuk ve Mısır Üretiminin KarĢılaĢtırmalı Ġncelenmesi
Mehmet Metin ÖZGÜVEN1, Ufuk TÜRKER2
Anahtar Kelimeler : Hassas tarım, değiĢken oranlı uygulama, alana özgü iĢletmecilik
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Manüel Kontrollü Elektrik Direnç Nokta Kaynak Makinesinde Pnömatik Kontrolün GeliĢtirilmesi
Manüel Kontrollü Elektrik Direnç Nokta Kaynak Makinesinde Pnömatik Kontrolün GeliĢtirilmesi
İ.S.DALMIŞ,A.BABACAN,S.CENGİZ,S.AKDEMİR,B.KAYIŞOĞLU
Anahtar Kelimeler : Elektrik direnç nokta kaynağı, pnömatik, kaynak bölgesi, çekme-soyulma testi, basınç
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Batı Akdeniz Bölgesinde Basınçlı Sulama Sistemi Elemanları Üretim Sanayii ve Özellikleri
Batı Akdeniz Bölgesinde Basınçlı Sulama Sistemi Elemanları Üretim Sanayii ve Özellikleri
M.ÇANAKCI,İ.AKINCI,H.AYTEM,D.KARAYEL.M.TOPAKCI
Anahtar Kelimeler : Basınçlı sulama sistemi, Batı Akdeniz Bölgesi
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Dalgıç Sulama Pompalarında Çark ÇıkıĢ Kesitinin Pompa ĠĢletme Karakteristiklerine Etkisi
Dalgıç Sulama Pompalarında Çark ÇıkıĢ Kesitinin Pompa ĠĢletme Karakteristiklerine Etkisi
Sedat ÇALIŞIR
Anahtar Kelimeler : Dalgıç pompa, çark çıkıĢ yüksekliği, pompa performansı, sistem etkinliği
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Farklı Hasat Yöntemlerinin İş Başarıları ve Zeytin Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (2. Yıl Sonuçları)
A Research on the Effect of Different Harvest Methods on Olive Yield and Work Capacity (Two Years Results)
Gıyasettin ÇİÇEK, Sarp Korkut SÜMER, Habib KOCABIYIK
Anahtar Kelimeler : Zeytin, Hasat, Verim, İş kapasitesi
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Tarım Makinalarında Kullanılan Sac Malzemelere Uygulanan Değişik Kaynak Bağlantı Şekillerinin Mekanik Darbelere Karşı Davranışlarının incelenmesi
The Study of Behaviors, Against Mechanical Impacts of Various Plate Welds Used in Agricultural Machinery
H.METİNER,B.EKER,A.BABACAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Dökme Demir Malzemeden Yapılmış Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi
Determination of Wear that Can Be Formed at the Cast Iron Wheels of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation
E.YÜKSEL,B.EKER
Anahtar Kelimeler : Santrifüj pompa, dökme demir, çark, aşınma, korozyon
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Bağda Alev ile Yabancı Ot Mücadelesinin Diğer Yöntemler ile Karşılaştırılması
Comparison With Other Methods of Flame Weeding in Vineyard
Turgay KIRAN, Cihangir SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Şeker Pancarı Baş Kesme Dilim Kalınlığının Görüntü Analiz Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi
Determination of Sugar Beet Topping Slice Thickness by Using Image Analysis Technique
Abdullah BEYAZ, Ahmet ÇOLAK, Ramazan ÖZTÜRK, Ali İhsan ACAR1
Anahtar Kelimeler : Şeker pancarı, Şeker pancarı hasadı, Görüntü analizi.
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

İran‟da Yaygın Kullanılan Monogerm şeker Pancarı Tohumların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
The Determination of Some Physical Properties of Commonly used Monogerm Sugar Beet Seeds in Iran
Hashem ALLAHVERDİ, Bülent ÇAKMAK, Fazilet N. ALAYUNT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Kışlık Kanola Çeşidinin (Elvis Çeşidi) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Some Physical Properties of Winter Canola Variety (Elvis Variety
Hashem ALLAHVERDİ, Bülent ÇAKMAK, Fazilet N. ALAYUNT
Anahtar Kelimeler : M. Fırat BARAN, M. Recai DURGUT, Türkan AKTAŞ, Poyraz ÜLGER, Birol KAYIŞOĞLU2
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Alevli Mücadelede Alevin Bazı Yabancı Ot Türlerine Etkisi
Effect of Flame on Some Weeds on The Flame Weeding
S.ÖZVARDAR,İ.H.ÇELEN,E.ÖNLER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

İkinci Ürün Mısırda Faklı Püskürtme Yöntemlerine Ait Kalıntı ve Biyolojik Etki Değerlerinin Belirlenmesi
Determination Of Different Spray Application Methods For Deposit And Biological Effect In Second Crop Maize
A.BOLAT,A.BAYAT,M.GÜLLÜ,H.SARIHAN,A.SOYSAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Ġran‟da Yaygın Kullanılan Monogerm ġeker Pancarı Tohumların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Ġran‟da Yaygın Kullanılan Monogerm ġeker Pancarı Tohumların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Hashem ALLAHVERDĠ1, Bülent ÇAKMAK1, Fazilet N. ALAYUNT1
Anahtar Kelimeler : Ģeker pancarı, fiziksel özellik, kritik hız
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

KıĢlık Kanola ÇeĢidinin (Elvis ÇeĢidi) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
KıĢlık Kanola ÇeĢidinin (Elvis ÇeĢidi) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
M. Fırat BARAN1, M. Recai DURGUT2, Türkan AKTAġ2, Poyraz ÜLGER2, Birol KAYIġOĞLU2
Anahtar Kelimeler : Kanola tohumu, fiziksel özelliler, bitkisel özellikler, tohum özellikleri
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Yabani ve Limon Çeşidi Ayva Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Some Physical and Hydrodynamic Properties of Wild and Limon Variety of Quince Fruit
Türker SARAÇOĞLU, Necmiye ÜÇER, Cengiz ÖZARSLAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

„Balo‟ Tipi Dolmalık Biberin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Görüntü İşleme Yöntemiyle Belirlenmesi
Determination of Some Physical Properties of „Balo‟ Sweet Pepper by Using Image Processing Method
Önder KABAŞ, Aziz ÖZMERZİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Isparta Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Su ile Taşınmasında Önemli Bazı Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Important Parametres in Water of Some Apple Cultivars Grown in Isparta
H.E.AKMAN,Ö.UYSALİ,D.YILMAZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Bağ İlaçlamasında Kullanılan Yerli Tip İçi BoŞ Konik Hüzmeli Memenin Sürüklenme Potansiyelinin Rüzgar Tünelinde Belirlenmesi
Determination of Drift Potentials of Domestic Hollow Cone Nozzle Used for Vineyard Application in the Wind Tunnel
E.URKAN,H.GÜLER,A.HERBST
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Karacasu‟da Üretilen Sahtiyan Derilerin Bazı Fizikomekanik Özelliklerinin Belirlenmes
Definition Of Some Physicomechanical Properties Of Sahtiyan Leathers Produced In Karacasu
Ş.ÖMÜR, T.DOĞAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Farklı Tip Sap Parçalama Makinalarının Bağ Çubuklarını Parçalama Etkinliklerinin Belirlenmesi
Farklı Tip Sap Parçalama Makinalarının Bağ Çubuklarını Parçalama Etkinliklerinin Belirlenmesi
İ.DERELİ,E.ÇAKIR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Türkiye‟de Tarımsal Amaçlı Kullanılan Bazı Dalgıç Pompaların Karakteristik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Pump Characteristics of Some Submersible Pumps Used for Agricultural Purposes in Turkey
S.ÇALIŞIR,H.YÜRDEM,V.DEMİR,M.H.SONMETE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Deniz Suyunun Tarımda Kullanımı ve Arıtma Olanakları
Deniz Suyunun Tarımda Kullanımı ve Arıtma Olanakları
A.K.ELİÇİN,M.GEZİCİ,S.UYGUN
Anahtar Kelimeler : Tarımda su, deniz, deniz suyu, deniz suyunun arıtılması, ters osmoz
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Türkiye‟de Hassas Tarım Araştırmaları ve Eğitimi
Precision farming researches and education in Turkey
B.AKDEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Hassas Tarımda Değişken Oranlı Uygulamalar
Hassas Tarımda Değişken Oranlı Uygulamalar
M.TOPAKCI,İ.ÜNAL
Anahtar Kelimeler : Hassas Tarım, DeğiĢken Oranlı Uygulama
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Hububat Ekim Makinalarında Değişken Düzeyli Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Developing Variable Rate Control System for Cereal Drills
L.C.ÖZYÜRÜYEN,B.AKDEMİR,U.ERKAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Gap Bölgesinde Sulu KoĢullarda YetiĢtirilen Buğday ve Pamuğun Mekanizasyon Girdileri ve Maliyetlerindeki DeğiĢimler
Gap Bölgesinde Sulu KoĢullarda YetiĢtirilen Buğday ve Pamuğun Mekanizasyon Girdileri ve Maliyetlerindeki DeğiĢimler
T.MONİS,A.ÇIKMAN
Anahtar Kelimeler : GAP Bölgesi, Pamuk, Buğday, Maliyet, Mekanizasyon
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Harran Ovası‟ında Tarımsal İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyleri
Agricultural Mechanization Level in Harran Plain
A.ÇIKMAN,T.MONİS,Y.VURARAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Karaman İli Elma Üretiminde Enerji Bilançosu ve Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
Energy Analysis of Apple Productions in Karaman and Determination of the Efficiency of Energy Use
Y.DİLAY,A.ÖZKAN,C.AYDIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Buğday Üretiminde Yakıt Tüketiminin Modellenmesi
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Buğday Üretiminde Yakıt Tüketiminin Modellenmesi
A.TANER,K.GÜR,K.ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Yapay Sinir Ağları, Yakıt Tüketimi, Buğday
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Diyarbakır Yöresinde Mısır Tarımında Mekanizasyon Uygulamaları
Diyarbakır Yöresinde Mısır Tarımında Mekanizasyon Uygulamaları
R.ESGİCİ,A.SESSİZ,M.T.ÖZCAN
Anahtar Kelimeler : Mısır Tarımı, Diyarbakır, Mekanizasyon Özellikleri, Dicle Vadisi
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Tarım Makineleri Sektöründe Servis Hizmeti ve Çiftçinin Makine Alımındaki Öncelikleri
Tarım Makineleri Sektöründe Servis Hizmeti ve Çiftçinin Makine Alımındaki Öncelikleri
İ.İÇÖZ
Anahtar Kelimeler : Yetkili servis, hizmet, tarım makineleri sektörü
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Isıtma ve Pişirmede Yaygın Olarak Kullanılan Bir Mikrodalga Fırının Veriminin Belirlenmesi
Determination of The Efficiency of a Microwave Oven Extensively Used for Heating and Cooking
T.KOYUNCU,F.LÜLE,Y.PINAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Bitkisel Üretimde Işık Ölçümü
Measurement of Light in Crop Production
C.KOÇ,A.B.KOÇ,Ö.UYSAL,M.VATANDAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Isparta ilindeki Bazı Soğuk Hava Depolama ve Paketleme İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Mechanization Level of Some Cold Storage and Packing Enterprises in Isparta
D.YILMAZ,Ö.UYSAL,H.E.AKMAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Çanakkale ili Zeytin Yetiştiriciliğindeki Bazı Tarımsal Sorunların Belirlenmesi
Determination of Some Agricultural Problems for Olive Production in Çanakkale
S.ÖZPINAR,A.ÖZPINAR ,B.POLAT,B.BÜYÜKCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Coğrafik Bölgeler Bazında Türkiye‟nin Traktör Parkı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Yıllara Göre Değişimi
Tractor Presence and Mechanization Properties of Turkey According to Geographical Regions by Years
S.ALTIKAT,A.ÇELİK,Z.GÖZÜBÜYÜK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

CE İşaretlemesi ve Tarım Makineleri
CE Marking and Agricultural Machines
A.SALİHOĞLU,C.SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

CE ĠĢaretlemesi ve Tarım Makineleri
CE İŞaretlemesi ve Tarım Makineleri
A.SALİHOĞLU,C.SAĞLAM
Anahtar Kelimeler : CE İŞaretlemesi, Tarım Makineleri, Teknik Dosya
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak ĠĢleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi
II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak ĠĢleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi
M.F.BARAN,M.R.DURGUT,İ.E.KAYHAN,İKAMBUROĞLU,İ.KURŞUN,B.AYDIN,B.KAYIŞOĞLU
Anahtar Kelimeler : kinci ürün mısır, toprak iĢleme, bitki geliĢimi, yakıt tüketimi, ekonomik analiz
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak Sıkışmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin Geliştirilmesi
Development of a Tractor-Mounted Soil Cone Penetrometer to Measuring Soil Strength on Controlled Traffic Fields
M.AHANİ, Ö.ERTUĞRUL, S.HAGHIGHAT
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Soğuk Hava Depolarında Enerji Tüketimi
Energy Consumption in Cold Storage
S.AKDEMİR,S.DALMIŞ,A.BABACAN,S.CENGİZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Patates Yetiştiriciliğinde Toprak İşleme Uygulamaları
Soil Tillage Practices in Potato Production
M.ASILTURK, E.ALTUNTAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Toprak İşleme Yöntemleri ile Anız Yönetiminin Toprak Fiziksel Özelliklerine ve Şeker Pancarı Verimine Etkisi
Soil Physical Properties and Yield of Sugar Beet as Affected by Residue Management and Various Tillage Methods
Gholamreza GAHRAMANIAN, Ömer ERTUĞRUL, Nasim SEDAGAT1
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Toprak Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi
Determination of Soil Surface Roughness Using Image Processing Method
M.TOPAKCI,İ.ÜNAL,D.KARAYEL,İ.AKINCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Doğrudan Ekim Yönteminin Ekonomik ve Çevresel Etkileri ile GAP Bölgesindeki Uygulamaları
Doğrudan Ekim Yönteminin Ekonomik ve Çevresel Etkileri ile GAP Bölgesindeki Uygulamaları
A.SESSİZ
Anahtar Kelimeler : Toprak iĢleme, Doğrudan ekim, GAP
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Kulaklı Pullukta Çeki Kuvvetine Etki Eden Faktörler
Kulaklı Pullukta Çeki Kuvvetine Etki Eden Faktörler
Mustafa Gökalp BOYDAŞ1, Fatih UYGAN2
Anahtar Kelimeler : Toprak iŞleme, kulaklı pulluk, çeki kuvveti
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Çayır Merada Tohum Yatağı Hazırlama, Ekim, Gübreleme ve Gençleştirme Tekniği ve Makineleri
Seedbed Preparation, Drilling , Fertilizing and Renovation Technics and Machinery on Hilly Pastureland
Ceren TÜLEK, İsmet ÖNAL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Taşköprü Sarımsağında Tarımsal Uygulamaların ve Yaklaşımların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Research on Determining to Agricultural Applications and Approaches on Taşköprü Garlic
H.G.ÜNAL,K.SAÇILIK,Y.B.YURTLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri
Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri
Emrah KUŞ1, Yıldıran YILDIRIM1
Anahtar Kelimeler : Katı ahır gübresi, gübre dağıtma makinası, kalibrasyon, dağılım düzgünlüğü, gübre normu.
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

TaĢköprü Sarımsağında Tarımsal Uygulamaların ve YaklaĢımların Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma
TaŞköprü Sarımsağında Tarımsal Uygulamaların ve YaklaĢımların Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma
H. Güran ÜNAL1, Kamil SAÇILIK2, Y. Benal YURTLU3
Anahtar Kelimeler : Sarımsak, Kastamonu, TaĢköprü, tarımsal uygulama, mekanizasyon
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Farklı Karıştırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi
Effect On Compost Of Different Mixing Applications
U.ERDENER, F.TORUK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu
Energy Analysis of Apple Classification
Y.DİLAY,A.ÖZKAN,C.AYDIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Türkiye‟de Süt Sağım Makinalarında Kullanılan Kauçuk Tip Emzik Lastiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Zamanla Değişimi
Changing Physical Properties of Aged Rubber Liner of Milking Machine Used in Turkey
R.NAZİK,E.GÖNÜLOL
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Büyükbaş Hayvan İşletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının Geliştirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması
Development of Database Software for the Dairy Farm Enterprises and the Feasibility of the Software
E.OKUR, S.ARIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Seralarda Sıcaklık ve Oransal Nemin PLC ile Kontrolü
The Control of Temparature and Relative Humidity with PLC
K.SABANCI,C.AYDIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Sağım Makinalarında Kullanılan Meme Başlığı Lastiklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
Finite Element Analysis of Teatcup Liners Used in Milking Machines
M.ÇETİN,E.B.KAYHAN,T.AKBAŞ,E.ŞİMŞEK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Pamuk Üretiminde Sırta Ekim Yöntemi ve Makinalı Hasat
Pamuk Üretiminde Sırta Ekim Yöntemi ve Makinalı Hasat
Ahmet KILIÇKAN1, Necmiye ÜÇER1, Ġbrahim YALÇIN1
Anahtar Kelimeler : Pamuk, pamuk üretim teknikleri, sırta ekim, makinalı hasat
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Patates Hasat Makinalarının Yumru Zedelenmesine Etkisi
Patates Hasat Makinalarının Yumru Zedelenmesine Etkisi
İbrahim Ethem GÜLER
Anahtar Kelimeler : Patates hasadı, patates hasat makinası, yumru zedelenmesi
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti
Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti
E.IŞIK,N.İZLİ,K.ALİBAŞ,E.ÖZÇEŞMECİ
Anahtar Kelimeler : Kurutma, çeltik, maliyet, kurutma makinası
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Ürün Depolanmasında Atmosfer Kontrollü Depoların Kullanımı
Ürün Depolanmasında Atmosfer Kontrollü Depoların Kullanımı
A.KILIÇKAN,N.ÜÇER,M.B.COŞKUN
Anahtar Kelimeler : Atmosfer Kontrollü Depolar, Soğuk hava depoları, soğutma
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Antepfıstığında Kullanılan Sınıflandırma Sistemlerinin İncelenmesi
Investigation of Classification System Used at Pistachio
Ü.ATAY.R.POLAT,H.C.BİLİM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Aydın İli Sofralık Zeytin İşleme Tesislerinde Yapısal Durumun Belirlenmesi
Determination of the Situation of Olive Processing Plants in Aydın Province
İ.YALÇIN,T.SARAÇOĞLU,N.TOPUZ,N.ÜÇER
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

LED Lambalarının Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktörlerde Işık Kaynağı Olarak Kullanımı
Using of LED Lamps as Light Source for Production of Microalgae in Photobioreactors
C.KOÇ,A.B.KOÇ,Ö.UYSAL,M.VATANDAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Buğday ve Adi Fiğ Karışımının Ayrılabilirlik Olanaklarının Belirlenmesi
Buğday ve Adi Fiğ Karışımının Ayrılabilirlik Olanaklarının Belirlenmesi
Ahmet AKYOL1, Ahmet ĠNCE2
Anahtar Kelimeler : Buğday, Adi fiğ, Ayrılma, Fiziksel özellikler, Aerodinamik özellikler, Optik özellikler
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Akdeniz Bölgesi İçin Yatay Düzleme Gelen Aylık Ortalama Toplam GüneŞ IŞınımının Tahmini
Akdeniz Bölgesi İçin Yatay Düzleme Gelen Aylık Ortalama Toplam GüneĢ IĢınımının Tahmini
Bekir YELMEN1, Serdar ÖZTEKİN2
Anahtar Kelimeler : GüneĢ ıĢınımı, modellemE
Key Words :

Özet Abstract

26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22-23 Eylül 2010 Hatay)

Sıcak Hava ve Mikrodalga Yöntemi ile Kurutulan Defne Meyvesi için Uygun Matematiksel Modelin Seçilmesi ve Kurumanın Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi
Selection of Proper Mathematical Model for Laurel Berries dried by Hot Air and Microwave Method and Influence of Drying on Physical and Mechanical Properties
Serdar ÖZTEKiN, Tunahan ERDEM, Sevil KARAASLAN
Anahtar Kelimeler : Defne meyvesi yağı, kurutma, sıcak hava, mikrodalga
Key Words :

Özet Abstract