Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GAP BÖLGESİNİN MEKANİZASYON DURUMU VE SORUNLARI
The Level Mechanization And lts Problems in The GAP Region
RefiK POLAT , Ramazan SAĞLAM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

PAMUK TARIMINDA FARKLI MEKANİZASYON UYGULAMALARININ TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİGİ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Analysis of Different Mechanization Techniques in Terms of Agriculture Machinery Management
İbrahim YALÇIN , Rauf UÇUCU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

İZDÜŞÜMLERDEN 3B LU GEOMETRİK NESNELER ELDE EDİLMESİ
Reconstructıons of 3d models From orthographıc projectıons
İsmail ŞAHİN , Hüseyin R. BÖRKLÜ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

GAP BÖLGESİNDE ORTAK MAKİNA KULLANIMI ORGANİZASYONLARININ ÖNEMİ VE YÖNETİMİ
The Management And İmportance Of Joint Machinery Use Organization In The Gap Region
A. Mekin TÜZÜN , L. Ruhsar YENİGÜN , Nusret MUTLU , Prof. Dr. Halil BÖLÜKOGLU , İbrahim PEKCAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

TRAKYA BÖLGESİNDE KULLANILAN BAZI TARIM MAKİNALARINDAKİ ARIZALAR VE EKONOMİK SONUÇLARI
Breakdowns And Economical Consequences Of Some Agricultural Machinery in Thrace Region
İ. Engin KAYHAN , Erol ÖZKAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

HASSAS TARIM SİSTEMİNE EKONOMİK YAKLAŞIM
The Economical Evaluation ofthe Precision Agriculture System
Sait M. SAY , Muharrem KESKİN , Alim IŞIK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

VERİM GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÜRÜN MİKTARI ALGILAMA YÖNTEMLERİ
Flow Sensing Methods Used in Yield Monitoring Systems
Muharrem KESKİN , Sait M. SAY , Young J. Han
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

POMPAJ SULAMA TESİSİ ENERJİ KAYIPLARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN BAZI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
POMPAJ SULAMA TESİSİ ENERJİ KAYIPLARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN BAZI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Sedat ÇALIŞIR , Nevzat ÖRNEK , Mustafa KONAK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

MAKİNA ELEMANLARINDA HASAR ve HASAR ANALİZİ
Failure And lts Analysis in Machine Parts
Deniz YILMAZ , Murad ÇANAKCI , İbrahim AKINCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13-15 Eylül 2001 Şanlıurfa)

SABİT GÜÇ ÜRETEN FOTOVOLTAİK PANELLERİN OPTİMİZASYONU VE DALGIÇ POMPALI HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANIMI
SABİT GÜÇ ÜRETEN FOTOVOLTAİK PANELLERİN OPTİMİZASYONU VE DALGIÇ POMPALI HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANIMI
Z. Abidin FIRATOĞLU , Bülent YEŞİLATA
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract